Header Image
     question mark icon

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » History » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 3951 to 3975 of 4805 results  « Back  1...  153  154  155  156  157  158  [159]  160  161  162  163  164  165   ...193   Next »

3951. Shi jie Han xue = World Sinology
Resource type: serial
  Subject: China -- Study and teaching
 
Antpac Record

3952. Shi jie li shi = Shi jie li shi
Resource type: serial
  Subject: History
 
 
 
Antpac Record

3953. Shi jie li shi = Shi jie li shi
Resource type: full-text journal
  Subject: History
 
 
 
Antpac Record

3954. Shi jie li shi di ming ci dian Sun Wenfan bian zhu
Resource type: reference resource
  Subject: Historical geography -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

3955. Shi lin
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- History; History
 
 
 
Antpac Record

3956. Shi lin
Resource type: serial
  Subject: China -- History; History
 
 
 
Antpac Record

3957. Shi xue ji kan = Collected papers of historical science
Resource type: serial
  Subject: China -- Historiography
 
 
 
Antpac Record

3958. Shi xue ji kan = Collected papers of historical science
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Historiography
 
 
 
Antpac Record

3959. Shi xue li lun yan jiu
Resource type: full-text journal
  Subject: Historiography
 
 
 
Antpac Record

3960. Shi xue li lun yan jiu
Resource type: serial
  Subject: Historiography
 
 
 
Antpac Record

3961. Shi xue shi yan jiu
Resource type: serial
  Subject: China -- History; China -- Historiography
 
 
Antpac Record

3962. Shi xue shi yan jiu
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- History; China -- Historiography
 
 
Antpac Record

3963. Shi xue yue kan
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- History
 
 
 
Antpac Record

3964. Shi xue yue kan
Resource type: serial
  Subject: China -- History
 
 
 
Antpac Record

3965. Shiyan wen shi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Hubei Sheng Shiyan Shi wei yuan hui Shiyan wen shi bian ji wei yuan hui
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Shiyan Shi (China) -- History
 
Antpac Record

3966. The Sho-Ban news
Resource type: serial
  Subject: Fort Hall (Idaho) -- Newspapers; Bannock Indians -- Newspapers; Shoshoni Indians -- Newspapers
 
 
Antpac Record

3967. The Sho-Ban news
Resource type: news resource
  Subject: Fort Hall (Idaho) -- Newspapers; Bannock Indians -- Newspapers; Shoshoni Indians -- Newspapers
 
 
Antpac Record

3968. Shuangtaizi Qu wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Panjin Shi Shuangtaizi Qu wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Panjin Shi (China) -- History
 
Antpac Record

3969. Shuangyashan wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shuangyashan Shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Shuangyashan Shi (China) -- History
 
Antpac Record

3970. Si chou zhi lu = The silk road = Sichou zhilu
Resource type: serial
  Subject: Silk Road -- Religion; Silk Road -- Antiquities; Silk Road -- History; Silk Road -- Description and travel; Silk Road
 
 
 
 
Antpac Record

3971. Si chou zhi lu = The silk road = Sichou zhilu
Resource type: full-text journal
  Subject: Silk Road -- Religion; Silk Road -- Antiquities; Silk Road -- History; Silk Road -- Description and travel; Silk Road
 
 
 
 
Antpac Record

3972. Si chou zhi lu da ci dian zhu bian Zhou Weizhou, Ding Jingtai
Resource type: reference resource
  Subject: Silk Road -- Dictionaries
 
Antpac Record

3973. Sichuan wen wu
Resource type: full-text journal
  Subject: Sichuan Sheng (China) -- Antiquities; Sichuan Sheng (China) -- History
 
 
 
Antpac Record

3974. Sichuan wen wu
Resource type: serial
  Subject: Sichuan Sheng (China) -- Antiquities; Sichuan Sheng (China) -- History
 
 
 
Antpac Record

3975. Sichuan zheng bao
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Sichuan Sheng (China) -- Politics and government; 880-04 Gazettes -- China -- Sichuan Sheng
 
 
Antpac Record

 
Viewing 3951 to 3975 of 4805 results  « Back  1...  153  154  155  156  157  158  [159]  160  161  162  163  164  165   ...193   Next »Dataset last updated on Apr 21 2014 2:31PM
Searching 85,104 titles and 113,490 links