Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » History » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 4326 to 4350 of 5223 results  « Back  1...  168  169  170  171  172  173  [174]  175  176  177  178  179  180   ...209   Next »

4326.  Shi ji ren wu ci dian Zhang Ke, Huang Kangbai, Huang Fangdong bian zhu
Resource type: reference resource
  Subject: China -- History -- Han dynasty, 202 B.C.-220 A.D. -- Biography -- Dictionaries -- Chinese; China -- History -- Qin dynasty, 221-207 B.C. -- Biography -- Dictionaries -- Chinese; China -- History -- To 221 B.C. -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

4327.  Shi jie Han xue = World Sinology
Resource type: serial
  Subject: China -- Study and teaching
 
Antpac Record

4328.  Shi jie Han xue = World Sinology
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Study and teaching
 
Antpac Record

4329.  Shi jie li shi = Shi jie li shi
Resource type: full-text journal
  Subject: History
 
 
 
Antpac Record

4330.  Shi jie li shi = Shi jie li shi
Resource type: serial
  Subject: History
 
 
 
Antpac Record

4331.  Shi jie li shi di ming ci dian Sun Wenfan bian zhu
Resource type: reference resource
  Subject: Historical geography -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

4332.  Shi lin
Resource type: serial
  Subject: China -- History; History
 
 
 
Antpac Record

4333.  Shi lin
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- History; History
 
 
 
Antpac Record

4334.  Shi xue ji kan = Collected papers of historical science
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Historiography
 
 
 
Antpac Record

4335.  Shi xue ji kan = Collected papers of historical science
Resource type: serial
  Subject: China -- Historiography
 
 
 
Antpac Record

4336.  Shi xue li lun yan jiu
Resource type: serial
  Subject: Historiography
 
 
 
Antpac Record

4337.  Shi xue li lun yan jiu
Resource type: full-text journal
  Subject: Historiography
 
 
 
Antpac Record

4338.  Shi xue shi yan jiu
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- History; China -- Historiography
 
 
Antpac Record

4339.  Shi xue shi yan jiu
Resource type: serial
  Subject: China -- History; China -- Historiography
 
 
Antpac Record

4340.  Shi xue yue kan
Resource type: serial
  Subject: China -- History
 
 
 
Antpac Record

4341.  Shi xue yue kan
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- History
 
 
 
Antpac Record

4342.  Shiyan wen shi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Hubei Sheng Shiyan Shi wei yuan hui Shiyan wen shi bian ji wei yuan hui
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Shiyan Shi (China) -- History
 
Antpac Record

4343.  The Sho-Ban news
Resource type: serial
  Subject: Fort Hall (Idaho) -- Newspapers; Bannock Indians -- Newspapers; Shoshoni Indians -- Newspapers
 
 
Antpac Record

4344.  The Sho-Ban news
Resource type: news resource
  Subject: Fort Hall (Idaho) -- Newspapers; Bannock Indians -- Newspapers; Shoshoni Indians -- Newspapers
 
 
Antpac Record

4345.  Shuangtaizi Qu wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Panjin Shi Shuangtaizi Qu wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Panjin Shi (China) -- History
 
Antpac Record

4346.  Shuangyashan wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shuangyashan Shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Shuangyashan Shi (China) -- History
 
Antpac Record

4347.  Si chou zhi lu = The silk road = Sichou zhilu
Resource type: full-text journal
  Subject: Silk Road -- Religion; Silk Road -- Antiquities; Silk Road -- History; Silk Road -- Description and travel; Silk Road
 
 
 
 
Antpac Record

4348.  Si chou zhi lu = The silk road = Sichou zhilu
Resource type: serial
  Subject: Silk Road -- Religion; Silk Road -- Antiquities; Silk Road -- History; Silk Road -- Description and travel; Silk Road
 
 
 
 
Antpac Record

4349.  Si chou zhi lu da ci dian zhu bian Zhou Weizhou, Ding Jingtai
Resource type: reference resource
  Subject: Silk Road -- Dictionaries
 
Antpac Record

4350.  Sichuan wen wu
Resource type: serial
  Subject: Sichuan Sheng (China) -- Antiquities; Sichuan Sheng (China) -- History
 
 
 
Antpac Record

 
Viewing 4326 to 4350 of 5223 results  « Back  1...  168  169  170  171  172  173  [174]  175  176  177  178  179  180   ...209   Next »Dataset last updated on Dec 15 2014 1:41PM
Searching 85,703 titles and 115,122 links