Header Image
     question mark icon

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » History » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 4351 to 4375 of 5032 results  « Back  1...  169  170  171  172  173  174  [175]  176  177  178  179  180  181   ...202   Next »

4351. Tabularia sources crites de la Normandie mdivale
Resource type: serial
  Subject: Normandy (France) -- History -- To 1515; Normandy (France) -- History -- To 1515 -- Bibliography; Normandy (France) -- History -- To 1515 -- Sources
 
Antpac Record

4352. Tagesanzeiger
Resource type: serial
  Subject: Switzerland
 
Antpac Record

4353. Tai da li shi xue bao
Resource type: serial
  Subject: China -- History; History
 
Antpac Record

4354. Tai ping tian guo da ci dian Guo Yisheng, Shi Shi zhu bian
Resource type: reference resource
  Subject: China -- History -- Taiping Rebellion, 1850-1864 -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

4355. Tai sheng
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese reunification question, 1949-
 
 
 
Antpac Record

4356. Tai sheng
Resource type: serial
  Subject: Chinese reunification question, 1949-
 
 
 
Antpac Record

4357. Tai'an wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shandong Sheng Tai'an Shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Tai'an (Shandong Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

4358. Tai'an wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Tai'an Xian wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Tai'an Xian (Liaoning Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

4359. Tai'erzhuang wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Zaozhuang Shi Tai'erzhuang Qu wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-05 Tai'erzhuang Qu (Zaozhuang, Shandong Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

4360. Taiping yang xue pao = Pacific journal / zhu ban Zhongguo Taiping yang xue hui
Resource type: serial
  Subject: Pacific Area
 
 
Antpac Record

4361. Taiping yang xue pao = Pacific journal / zhu ban Zhongguo Taiping yang xue hui
Resource type: full-text journal
  Subject: Pacific Area
 
 
Antpac Record

4362. Taishan wen shi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guangdong Sheng Taishan Xian wei yuan hui wen shi zu bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Taishan Xian (Guangdong Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

4363. Taiwan dang dai ren wu ci dian / Zhongguo she hui ke xue yuan Taiwan yan jiu suo bian
Resource type: reference resource
  Subject: Taiwan -- History -- 21st century -- Biography -- Dictionaries; Taiwan -- History -- 20th century -- Biography -- Dictionaries
 
Antpac Record

4364. Taiwan Dong nan Ya xue kan = Taiwan journal of Southeast Asian studies
Resource type: serial
  Subject: Southeast Asia
 
Antpac Record

4365. Taiwan Dong nan Ya xue kan = Taiwan journal of Southeast Asian studies
Resource type: full-text journal
  Subject: Southeast Asia
 
Antpac Record

4366. Taiwan min zhu ji kan = Taiwan democracy quarterly
Resource type: full-text journal
  Subject: Taiwan -- Politics and government -- 2000-; Democracy -- Taiwan
 
Antpac Record

4367. Taiwan min zhu ji kan = Taiwan democracy quarterly
Resource type: serial
  Subject: Taiwan -- Politics and government -- 2000-; Democracy -- Taiwan
 
Antpac Record

4368. Taiwan nian jian
Resource type: serial
  Subject: Taiwan
 
 
Antpac Record

4369. Taiwan ren lei xue kan
Resource type: serial
  Subject: Ethnology; Ethnology -- Taiwan; Anthropology -- Taiwan; Ethnology -- China
 
Antpac Record

4370. Taiwan ren lei xue kan
Resource type: full-text journal
  Subject: Ethnology; Ethnology -- Taiwan; Anthropology -- Taiwan; Ethnology -- China
 
Antpac Record

4371. Taiwan she hui yan jiu ji kan = Taiwan: a radical quarterly in social studies
Resource type: full-text journal
  Subject: Taiwan periodicals
 
Antpac Record

4372. Taiwan she hui yan jiu ji kan = Taiwan: a radical quarterly in social studies
Resource type: serial
  Subject: Taiwan periodicals
 
Antpac Record

4373. Taiwan shi da li shi xue bao / Guo li Taiwan shi fan da xue li shi xue xi bian yin
Resource type: serial
  Subject: China -- History; World history
 
Antpac Record

4374. Taiwan yan jiu = Taiwan studies / Zhongguo she hui ke xue yuan Taiwan yan jiu suo
Resource type: serial
  Subject: Taiwan periodicals
 
Antpac Record

4375. Taiwan yan jiu = Taiwan studies / Zhongguo she hui ke xue yuan Taiwan yan jiu suo
Resource type: full-text journal
  Subject: Taiwan periodicals
 
Antpac Record

 
Viewing 4351 to 4375 of 5032 results  « Back  1...  169  170  171  172  173  174  [175]  176  177  178  179  180  181   ...202   Next »Dataset last updated on Aug 18 2014 4:07PM
Searching 83,280 titles and 112,022 links