Header Image
     question mark icon

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » History » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 4801 to 4825 of 4941 results  « Back  1...  186  187  188  189  190  191  192  [193]  194  195  196  197  198   Next »

4801. Zepu wen shi zi liao Znongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Zepu Xian wei yuan hui bian yin
Resource type: serial
  Subject: Zepu Xian (China) -- History
 
 
 
Antpac Record

4802. Zhejiang dang an
Resource type: serial
  Subject: Archives -- China -- Zhejiang Sheng
 
Antpac Record

4803. Zhejiang dang an
Resource type: full-text journal
  Subject: Archives -- China -- Zhejiang Sheng
 
Antpac Record

4804. Zhejiang hua bao = Zhejiang pictorial = Sekk gah
Resource type: full-text journal
  Subject: Zhejiang Sheng (China)
 
Antpac Record

4805. Zhejiang hua bao = Zhejiang pictorial = Sekk gah
Resource type: serial
  Subject: Zhejiang Sheng (China)
 
Antpac Record

4806. Zhejiang zheng bao
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Zhejiang Sheng (China) -- Politics and government
 
Antpac Record

4807. Zhejiang zheng bao
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-03 Zhejiang Sheng (China) -- Politics and government
 
Antpac Record

4808. Zhen di yu rong lu
Resource type: full-text journal
  Subject: Honghe Hanizu Yizu Zizhizhou (China) -- Education; Honghe Hanizu Yizu Zizhizhou (China) -- Economic conditions; Honghe Hanizu Yizu Zizhizhou (China) -- Social conditions
 
Antpac Record

4809. Zhen di yu rong lu
Resource type: serial
  Subject: Honghe Hanizu Yizu Zizhizhou (China) -- Education; Honghe Hanizu Yizu Zizhizhou (China) -- Economic conditions; Honghe Hanizu Yizu Zizhizhou (China) -- Social conditions
 
Antpac Record

4810. Zheng xie tian di
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-06 Fujian Sheng (China) -- Politics and government
 
Antpac Record

4811. Zheng xie tian di
Resource type: serial
  Subject: 880-06 Fujian Sheng (China) -- Politics and government
 
Antpac Record

4812. Zhong hua
Resource type: serial
  Subject: China
 
Antpac Record

4813. Zhong hua
Resource type: full-text journal
  Subject: China
 
Antpac Record

4814. Zhong nan min zu da xue xue bao. Ren wen she hui ke xue ban = Journal of South-Central University for Nationalities. Humanities and social science
Resource type: serial
  Subject: China -- Ethnic relations; Social sciences; Humanities; Ethnology -- China; Minorities -- China
 
 
Antpac Record

4815. Zhong nan min zu da xue xue bao. Ren wen she hui ke xue ban = Journal of South-Central University for Nationalities. Humanities and social science
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Ethnic relations; Social sciences; Humanities; Ethnology -- China; Minorities -- China
 
 
Antpac Record

4816. Zhong wai li shi ren wu ci dian Huang Banghe, Pi Mingxiu zhu bian
Resource type: reference resource
  Subject: Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

4817. Zhong wai wen hua jiao liu = China & world cultural exchange
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Relations; China -- Civilization; Cultural relations
 
Antpac Record

4818. Zhong wai wen hua jiao liu = China & world cultural exchange
Resource type: serial
  Subject: China -- Relations; China -- Civilization; Cultural relations
 
Antpac Record

4819. Zhong wai wen hua yu wen lun / Zhongguo Zhong wai wen yi li lun xue hui, Sichuan lian he da xue Zhong wen xi, Han yu yan wen xue yan jiu suo zhu ban
Resource type: serial
  Subject: East and West; Chinese literature -- History and criticism -- Theory, etc.; Comparative literature
 
Antpac Record

4820. Zhong wai wen hua yu wen lun / Zhongguo Zhong wai wen yi li lun xue hui, Sichuan lian he da xue Zhong wen xi, Han yu yan wen xue yan jiu suo zhu ban
Resource type: full-text journal
  Subject: East and West; Chinese literature -- History and criticism -- Theory, etc.; Comparative literature
 
Antpac Record

4821. Zhong wai zhan dian Dictionary of wars and battles
Resource type: reference resource
  Subject: China -- History, Military -- Dictionaries -- Chinese; Military history -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

4822. Zhong wai zhan zheng zhan yi da ci dian zhu bian Chen Xiansi
Resource type: reference resource
  Subject: China -- History, Military -- Dictionaries; Military history -- Dictionaries; Battles -- China -- Dictionaries; Battles -- Dictionaries
 
Antpac Record

4823. Zhong Xi wen hua yan jiu Study of Sino-Western culture / Aomen li gong xue yuan Zhong Xi wen hua yan jiu suo zhu bian
Resource type: serial
  Subject: Macau (China : Special Administrative Region) -- Civilization; China -- Civilization -- Western influences; East and West
 
Antpac Record

4824. Zhong xue li shi jiao xue
Resource type: serial
  Subject: History -- Study and teaching -- China; History -- Study and teaching
 
Antpac Record

4825. Zhong xue li shi jiao xue
Resource type: full-text journal
  Subject: History -- Study and teaching -- China; History -- Study and teaching
 
Antpac Record

 
Viewing 4801 to 4825 of 4941 results  « Back  1...  186  187  188  189  190  191  192  [193]  194  195  196  197  198   Next »



Dataset last updated on Aug 25 2014 1:40PM
Searching 82,090 titles and 110,703 links