Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » Business, Management, & Economics » Economics » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 4651 to 4669 of 4669 results  « Back  1...  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  [187]

4651. Zhongguo zhi ming min ying qi ye jia da ci dian Quan guo gong shang lian, Liaoning ren min chu ban she bian Huan Yushan zhu bian
Resource type: reference resource
  Subject: Businesspeople -- Dictionaries -- Chinese -- China; Industrialists -- Dictionaries -- Chinese -- China
 
Antpac Record

4652. Zhongguo zhi yi
Resource type: full-text journal
  Subject: Clothing trade -- China; Textile industry -- China
 
Antpac Record

4653. Zhongguo zhi yi
Resource type: serial
  Subject: Clothing trade -- China; Textile industry -- China
 
Antpac Record

4654. Zhongguo zhong xi bu di qu kai fa nian jian
Resource type: serial
  Subject: China, Northwest -- Economic conditions; China, Southwest -- Economic conditions
 
 
 
 
 
 
Antpac Record

4655. Zhongguo zhong xi bu di qu kai fa nian jian
Resource type: full-text journal
  Subject: China, Northwest -- Economic conditions; China, Southwest -- Economic conditions
 
 
 
 
 
 
Antpac Record

4656. Zhongguo zi yuan ke xue bai ke quan shu bian ji Zhongguo zi yuan ke xue bai ke quan shu bian ji wei yuan hui, Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, Shi you da xue chu ban she [zhu bian Sun Honglie]
Resource type: reference resource
  Subject: Environmental management -- China -- Encyclopedias; Natural resources -- China -- Encyclopedias
 
 
Antpac Record

4657. Zhongguo, cheng xiang qiao = Zhongguochengxiangqiao
Resource type: full-text journal
  Subject: Rural industries -- China
 
 
Antpac Record

4658. Zhongguo, cheng xiang qiao = Zhongguochengxiangqiao
Resource type: serial
  Subject: Rural industries -- China
 
 
Antpac Record

4659. Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia tong ji ju guan yu ... guo min jing ji he she hui fa zhan de tong ji gong bao = Statistical communique of the State Statistical Bureau of the People's Republic of China on the ... national economic and social developm
Resource type: serial
  Subject: China -- Social conditions -- 2000- -- Statistics; China -- Economic conditions -- 2000- -- Statistics; China -- Social conditions -- 1976-2000 -- Statistics; China -- Economic conditions -- 1976-2000 -- Statistics
 
Antpac Record

4660. Zhuang bei zhi zao
Resource type: serial
  Subject: Industrial equipment industry -- China; Industrial equipment industry
 
Antpac Record

4661. Zhuang bei zhi zao
Resource type: full-text journal
  Subject: Industrial equipment industry -- China; Industrial equipment industry
 
Antpac Record

4662. Zi yuan kai fa yu shi chang = Resources development & market / [zhu ban Sichuan Sheng zi jan zi yuan yan jiu suo, Sichuan Sheng nong ye qu hua ban gong shi]
Resource type: full-text journal
  Subject: Environmental protection; Natural resources -- China
 
Antpac Record

4663. Zi yuan kai fa yu shi chang = Resources development & market / [zhu ban Sichuan Sheng zi jan zi yuan yan jiu suo, Sichuan Sheng nong ye qu hua ban gong shi]
Resource type: serial
  Subject: Environmental protection; Natural resources -- China
 
Antpac Record

4664. Zi yuan yu fa zhan
Resource type: serial
  Subject: Natural resources -- Government policy -- China; Natural resources -- China -- Qingdao
 
Antpac Record

4665. Zi yuan yu fa zhan
Resource type: full-text journal
  Subject: Natural resources -- Government policy -- China; Natural resources -- China -- Qingdao
 
Antpac Record

4666. Zinc industry
Resource type: full-text journal
  Subject: Zinc industry and trade -- United States
 
Antpac Record

4667. Zinc industry
Resource type: serial
  Subject: Zinc industry and trade -- United States
 
Antpac Record

4668. Zong he jing zheng li
Resource type: serial
  Subject: Competition
 
Antpac Record

4669. Zong he jing zheng li
Resource type: full-text journal
  Subject: Competition
 
Antpac Record

 
Viewing 4651 to 4669 of 4669 results  « Back  1...  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  [187]Dataset last updated on Oct 1 2014 11:22AM
Searching 77,030 titles and 104,833 links