Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » History » Asia » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 226 to 250 of 1572 results  « Back  1...  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16   ...63   Next »

226.  Dang dai Han guo = Contemporary Korea
Resource type: serial
  Subject: Korea (South)
 
 
Antpac Record

227.  Dang dai Han guo = Contemporary Korea
Resource type: full-text journal
  Subject: Korea (South)
 
 
Antpac Record

228.  Dang dai ya tai = Contemporary Asia-Pacific studies
Resource type: serial
  Subject: Southeast Asia; Pacific Area; Asia
 
 
Antpac Record

229.  Dang dai ya tai = Contemporary Asia-Pacific studies
Resource type: full-text journal
  Subject: Southeast Asia; Pacific Area; Asia
 
 
Antpac Record

230.  Dang dai Zhongguo shi yan jiu / Dang dai Zhongguo shi yan jiu bian ji bu bian ji
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Politics and government -- 2002-; China -- Politics and government -- 1976-2002; China -- History -- 2002-; China -- History -- 1976-2002
 
 
 
Antpac Record

231.  Dang dai Zhongguo shi yan jiu / Dang dai Zhongguo shi yan jiu bian ji bu bian ji
Resource type: serial
  Subject: China -- Politics and government -- 2002-; China -- Politics and government -- 1976-2002; China -- History -- 2002-; China -- History -- 1976-2002
 
 
 
Antpac Record

232.  Dang dai Zhongguo zheng zhi da shi dian 1949-1990 / zhu bian Liao Gailong, Zhao Baoxu, Du Qinglin fu zhu bian Zhang Zhanbin [and others]
Resource type: reference resource
  Subject: China -- Politics and government -- 1949- -- Chronology; China -- History -- 1949- -- Dictionaries; China -- Politics and government -- 1949- -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

233.  Dang dai Zhongguo zheng zhi yan jiu bao gao / Shenzhen da xue dang dai Zhongguo zheng zhi yan jiu suo bian
Resource type: serial
  Subject: China -- Politics and government -- 2002-; China -- Politics and government -- 1976-2002
 
Antpac Record

234.  Danjiang shi xue = The journal of the Department of History, Tamkang University
Resource type: serial
  Subject: China -- History; History
 
Antpac Record

235.  Danjiangkou wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Hubei Sheng Danjiangkou Shi wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Danjiangkou Shi (China) -- History
 
Antpac Record

236.  Danleng wen shi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Sichuan Sheng Danleng Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian yin
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Danling Xian (China) -- History
 
Antpac Record

237.  Dantu wen shi zi liao / Zheng xie Dantu Xian wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Dantu Xian (China) -- History
 
Antpac Record

238.  Danyang wen shi zi liao / [Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Danyang Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui]
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Danyang Xian (China) -- History
 
Antpac Record

239.  Danzhai Xian wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Danzhai Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-05 Danzhai Xian (China) -- History
 
Antpac Record

240.  The dayafter
Resource type: serial
  Subject: India
 
Antpac Record

241.  The dayafter
Resource type: full-text journal
  Subject: India
 
Antpac Record

242.  Deng Xiaoping da ci dian Panqi zhu bian
Resource type: reference resource
  Subject:
 
Antpac Record

243.  Di li xue bao = Journal of geographical science
Resource type: full-text journal
  Subject: Taiwan -- Geography
 
Antpac Record

244.  Di li xue bao = Journal of geographical science
Resource type: serial
  Subject: Taiwan -- Geography
 
Antpac Record

245.  Di wang ci dian Chen Quanli, Hou Xinyi bian zhu
Resource type: reference resource
  Subject: China -- Kings and rulers -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

246.  The dialogue
Resource type: serial
  Subject: Pakistan -- Civilization; Social sciences; Globalization -- Pakistan
 
Antpac Record

247.  The dialogue
Resource type: full-text journal
  Subject: Pakistan -- Civilization; Social sciences; Globalization -- Pakistan
 
Antpac Record

248.  The dialogue: quarterly research journal
Resource type: full-text journal
  Subject: Pakistan -- Civilization; Globalization -- Pakistan
 
 
Antpac Record

249.  The dialogue: quarterly research journal
Resource type: serial
  Subject: Pakistan -- Civilization; Globalization -- Pakistan
 
 
Antpac Record

250.  Dictionary of the modern politics of South-East Asia Michael Leifer
Resource type: reference resource
  Subject: Southeast Asia -- Politics and government -- 1945- -- Dictionaries
 
Antpac Record

 
Viewing 226 to 250 of 1572 results  « Back  1...  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16   ...63   Next »Dataset last updated on Jan 20 2015 2:55PM
Searching 86,299 titles and 115,754 links