Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » History » Asia » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 276 to 300 of 1789 results  « Back  1...  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18   ...72   Next »

276.  Dang dai ya tai = Contemporary Asia-Pacific studies
Resource type: serial
  Subject: Southeast Asia; Pacific Area; Asia
 
 
Antpac Record

277.  Dang dai Zhongguo shi yan jiu / Dang dai Zhongguo shi yan jiu bian ji bu bian ji
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Politics and government -- 2002-; China -- Politics and government -- 1976-2002; China -- History -- 2002-; China -- History -- 1976-2002
 
 
 
Antpac Record

278.  Dang dai Zhongguo shi yan jiu / Dang dai Zhongguo shi yan jiu bian ji bu bian ji
Resource type: serial
  Subject: China -- Politics and government -- 2002-; China -- Politics and government -- 1976-2002; China -- History -- 2002-; China -- History -- 1976-2002
 
 
 
Antpac Record

279.  Dang dai Zhongguo zheng zhi da shi dian 1949-1990 / zhu bian Liao Gailong, Zhao Baoxu, Du Qinglin fu zhu bian Zhang Zhanbin [and others]
Resource type: reference resource
  Subject: China -- Politics and government -- 1949- -- Chronology; China -- History -- 1949- -- Dictionaries; China -- Politics and government -- 1949- -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

280.  Dang dai Zhongguo zheng zhi yan jiu bao gao / Shenzhen da xue dang dai Zhongguo zheng zhi yan jiu suo bian
Resource type: serial
  Subject: China -- Politics and government -- 2002-; China -- Politics and government -- 1976-2002
 
Antpac Record

281.  Danjiang shi xue = The journal of the Department of History, Tamkang University
Resource type: serial
  Subject: China -- History; History
 
Antpac Record

282.  Danjiangkou wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Hubei Sheng Danjiangkou Shi wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Danjiangkou Shi (China) -- History
 
Antpac Record

283.  Danleng wen shi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Sichuan Sheng Danleng Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian yin
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Danling Xian (China) -- History
 
Antpac Record

284.  Dantu wen shi zi liao / Zheng xie Dantu Xian wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Dantu Xian (China) -- History
 
Antpac Record

285.  Danyang wen shi zi liao / [Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Danyang Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui]
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Danyang Xian (China) -- History
 
Antpac Record

286.  Danzhai Xian wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Danzhai Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-05 Danzhai Xian (China) -- History
 
Antpac Record

287.  Dapu wen shi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Dapu Xian wei yuan hui Dapu wen shi bian ji wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Dapu Xian (China) -- History
 
Antpac Record

288.  Datian wen shi zi liao
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-04 Datian Xian (China) -- History -- Sources
 
Antpac Record

289.  Datian wen shi zi liao
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Datian Xian (China) -- History -- Sources
 
Antpac Record

290.  Datong wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shanxi Sheng Datong Shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-05 Datong Shi (China) -- History
 
Antpac Record

291.  Dawu Xian wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Dawu Xian wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Dawu Xian (Hubei Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

292.  The dayafter
Resource type: serial
  Subject: India
 
Antpac Record

293.  The dayafter
Resource type: full-text journal
  Subject: India
 
Antpac Record

294.  Daye wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Daye Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Daye (Hubei Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

295.  Dayu wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Dayu Xian wei yuan hui wen shi gong zuo wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Dayu Xian (China) -- History
 
Antpac Record

296.  Deng Xiaoping da ci dian Panqi zhu bian
Resource type: reference resource
  Subject:
 
Antpac Record

297.  Di li xue bao = Journal of geographical science
Resource type: serial
  Subject: Taiwan -- Geography
 
Antpac Record

298.  Di li xue bao = Journal of geographical science
Resource type: full-text journal
  Subject: Taiwan -- Geography
 
Antpac Record

299.  Di wang ci dian Chen Quanli, Hou Xinyi bian zhu
Resource type: reference resource
  Subject: China -- Kings and rulers -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

300.  The dialogue
Resource type: serial
  Subject: Pakistan -- Civilization; Social sciences; Globalization -- Pakistan
 
Antpac Record

 
Viewing 276 to 300 of 1789 results  « Back  1...  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18   ...72   Next »Dataset last updated on Feb 23 2015 2:23PM
Searching 87,230 titles and 116,818 links