Header Image
     question mark icon

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » History » Asia » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 276 to 300 of 1528 results  « Back  1...  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18   ...62   Next »

276. Dongbei zhi chuang = Window of Northeast
Resource type: full-text journal
  Subject: Manchuria (China)
 
Antpac Record

277. Dongfang wen shi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guangdong Sheng Dongfang Xian wei yuan hui wen shi zu bian
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Dongfang Lizu Zizhixian (China) -- History
 
Antpac Record

278. Dongfeng wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui y Jilin Sheng Dongfeng Xian wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Dongfeng (China) -- History
 
Antpac Record

279. Donggou wen shi zi liao / Zheng xie Donggou Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Donggou Xian (China) -- History
 
Antpac Record

280. Dongguang wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Hebei Sheng Dongguang Xian wei yuan hui
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Dongguang Xian (China) -- History
 
Antpac Record

281. Dongguang wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Hebei Sheng Dongguang Xian wei yuan hui
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-03 Dongguang Xian (China) -- History
 
Antpac Record

282. Donghe wen shi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Baotou Shi Donghe Qu wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Baotou Shi (China) -- History
 
Antpac Record

283. Dongming wen shi zi liao / Zheng xie Dongming Xian wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Dongming Xian (Shandong Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

284. Dongning wen shi zi liao xuan ji / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Dongning Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-05 Dongning Xian (China) -- History
 
Antpac Record

285. Dongping wen shi zi liao / Dongping Xian zheng xie wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Dongping Xian (China) -- History
 
Antpac Record

286. Dongshan wen shi / Guangzhou Shi Dongshan Qu zheng xie xue xi wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Dongshan Qu (Guangzhou Shi, China) -- History
 
Antpac Record

287. Dongshan wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Fujian Sheng Dongshan Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Dongshan Xian (China) -- History
 
Antpac Record

288. Dongsheng wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Nei Mengguo Dongsheng Shi wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Dongsheng Shi (Inner Mongolia, China) -- History
 
Antpac Record

289. Dongtai wen shi zi liao / [Zheng xie Dongtai Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui]
Resource type: serial
  Subject: 880-05 Dongtai Shi (China) -- History; 880-04 Dongtai Xian (China) -- History
 
Antpac Record

290. Dongxiang Xian wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Dongxiang Xian wei yuan hui
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Dongxiang Xian (Jiangxi Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

291. Dongyuan wen shi / Zheng xie Guangdong Sheng Dongyuan Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui zheng bian chu ban
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Dongyuan Xian (China) -- History
 
Antpac Record

292. Dongzhi wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Anhui Sheng Dongzhi Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Dongzhi Xian (China) -- History
 
Antpac Record

293. Du jia l you = Vacation tour
Resource type: serial
  Subject: China -- Description and travel; Voyages and travels
 
Antpac Record

294. Du jia l you = Vacation tour
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Description and travel; Voyages and travels
 
Antpac Record

295. Dunhuang xue ji kan /Lanzhou da xue li shi xi Dunhuang xue yan jiu shi
Resource type: full-text journal
  Subject: Dunhuang (China) -- Antiquities
 
 
 
Antpac Record

296. Dunhuang xue ji kan /Lanzhou da xue li shi xi Dunhuang xue yan jiu shi
Resource type: serial
  Subject: Dunhuang (China) -- Antiquities
 
 
 
Antpac Record

297. Dunhuang yan jiu / Dunhuang wen wu yan jiu suo bian
Resource type: serial
  Subject: China -- Antiquities; Dunhuang Caves (China) -- Antiquities
 
 
 
 
Antpac Record

298. Dunhuang yan jiu / Dunhuang wen wu yan jiu suo bian
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Antiquities; Dunhuang Caves (China) -- Antiquities
 
 
 
 
Antpac Record

299. E'erduosi wen hua
Resource type: serial
  Subject: Ordos Shi (China) -- Social life and customs; Ordos (Mongolian people) -- Social life and customs
 
Antpac Record

300. E'erduosi wen hua
Resource type: full-text journal
  Subject: Ordos Shi (China) -- Social life and customs; Ordos (Mongolian people) -- Social life and customs
 
Antpac Record

 
Viewing 276 to 300 of 1528 results  « Back  1...  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18   ...62   Next »Dataset last updated on Apr 21 2014 2:31PM
Searching 85,104 titles and 113,490 links