Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » History » Asia » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 276 to 300 of 1816 results  « Back  1...  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18   ...73   Next »

276.  Dandong wen shi zi liao
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Dandong Shi (China) -- History
 
Antpac Record

277.  Dang dai Gang Ao yan jiu
Resource type: full-text journal
  Subject: Macau (China : Special Administrative Region); Hong Kong (China)
 
Antpac Record

278.  Dang dai Gang Ao yan jiu
Resource type: serial
  Subject: Macau (China : Special Administrative Region); Hong Kong (China)
 
Antpac Record

279.  Dang dai Guizhou
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Guizhou Sheng (China)
 
 
Antpac Record

280.  Dang dai Guizhou
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-03 Guizhou Sheng (China)
 
 
Antpac Record

281.  Dang dai Han guo = Contemporary Korea
Resource type: serial
  Subject: Korea (South)
 
 
Antpac Record

282.  Dang dai Han guo = Contemporary Korea
Resource type: full-text journal
  Subject: Korea (South)
 
 
Antpac Record

283.  Dang dai ya tai = Contemporary Asia-Pacific studies
Resource type: serial
  Subject: Southeast Asia; Pacific Area; Asia
 
 
Antpac Record

284.  Dang dai ya tai = Contemporary Asia-Pacific studies
Resource type: full-text journal
  Subject: Southeast Asia; Pacific Area; Asia
 
 
Antpac Record

285.  Dang dai Zhongguo shi yan jiu / Dang dai Zhongguo shi yan jiu bian ji bu bian ji
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Politics and government -- 2002-; China -- Politics and government -- 1976-2002; China -- History -- 2002-; China -- History -- 1976-2002
 
 
 
Antpac Record

286.  Dang dai Zhongguo shi yan jiu / Dang dai Zhongguo shi yan jiu bian ji bu bian ji
Resource type: serial
  Subject: China -- Politics and government -- 2002-; China -- Politics and government -- 1976-2002; China -- History -- 2002-; China -- History -- 1976-2002
 
 
 
Antpac Record

287.  Dang dai Zhongguo zheng zhi da shi dian 1949-1990 / zhu bian Liao Gailong, Zhao Baoxu, Du Qinglin fu zhu bian Zhang Zhanbin [and others]
Resource type: reference resource
  Subject: China -- Politics and government -- 1949- -- Chronology; China -- History -- 1949- -- Dictionaries; China -- Politics and government -- 1949- -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

288.  Dang dai Zhongguo zheng zhi yan jiu bao gao / Shenzhen da xue dang dai Zhongguo zheng zhi yan jiu suo bian
Resource type: serial
  Subject: China -- Politics and government -- 2002-; China -- Politics and government -- 1976-2002
 
Antpac Record

289.  Danjiang shi xue = The journal of the Department of History, Tamkang University
Resource type: serial
  Subject: China -- History; History
 
Antpac Record

290.  Danjiangkou wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Hubei Sheng Danjiangkou Shi wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Danjiangkou Shi (China) -- History
 
Antpac Record

291.  Danleng wen shi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Sichuan Sheng Danleng Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian yin
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Danling Xian (China) -- History
 
Antpac Record

292.  Dantu wen shi zi liao / Zheng xie Dantu Xian wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Dantu Xian (China) -- History
 
Antpac Record

293.  Danyang wen shi zi liao / [Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Danyang Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui]
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Danyang Xian (China) -- History
 
Antpac Record

294.  Danzhai Xian wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Danzhai Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-05 Danzhai Xian (China) -- History
 
Antpac Record

295.  Dapu wen shi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Dapu Xian wei yuan hui Dapu wen shi bian ji wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Dapu Xian (China) -- History
 
Antpac Record

296.  Datian wen shi zi liao
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-04 Datian Xian (China) -- History -- Sources
 
Antpac Record

297.  Datian wen shi zi liao
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Datian Xian (China) -- History -- Sources
 
Antpac Record

298.  Datong wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shanxi Sheng Datong Shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-05 Datong Shi (China) -- History
 
Antpac Record

299.  Dawu Xian wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Dawu Xian wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Dawu Xian (Hubei Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

300.  The dayafter
Resource type: serial
  Subject: India
 
Antpac Record

 
Viewing 276 to 300 of 1816 results  « Back  1...  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18   ...73   Next »Dataset last updated on Aug 31 2015 1:44PM
Searching 90,390 titles and 121,140 links