Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » History » Asia » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 51 to 75 of 1572 results  « Back  1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12   ...63   Next »

51.  Baoting wen shi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guangdong Sheng Baoting Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: Baoting Lizu Miaozu Zizhixian (China) -- History
 
Antpac Record

52.  Baotou Jiao Qu wen shi zi liao / Zheng xie Baotou Shi Jiao Qu wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Baotou Shi (China) -- History
 
Antpac Record

53.  Baotou wen shi zi liao xuan bian / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Baotou Shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-05 Baotou Shi (China) -- History
 
Antpac Record

54.  Baotou wen shi zi liao xuan bian / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Baotou Shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-05 Baotou Shi (China) -- History
 
Antpac Record

55.  Bayin'guoleng wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Bayin'guoleng Menggu Zizhizhou wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-06 Bayin'guoleng Menggu Zizhizhou (China) -- History
 
Antpac Record

56.  Behindindia
Resource type: full-text journal
  Subject: India
 
Antpac Record

57.  Behindindia
Resource type: serial
  Subject: India
 
Antpac Record

58.  Behindwoods
Resource type: full-text journal
  Subject: India
 
Antpac Record

59.  Behindwoods
Resource type: serial
  Subject: India
 
Antpac Record

60.  Bei fang wen wu = Beifangwenwu
Resource type: serial
  Subject: China -- Antiquities; Heilongjiang Sheng (China) -- Antiquities
 
 
 
Antpac Record

61.  Bei fang wen wu = Beifangwenwu
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Antiquities; Heilongjiang Sheng (China) -- Antiquities
 
 
 
Antpac Record

62.  Bei'an wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Bei'an Shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Bei'an Shi (China) -- History
 
Antpac Record

63.  Beibei wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Beibei Qu wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-04 Beibei Qu (Chongqing, China) -- History
 
Antpac Record

64.  Beibei wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Beibei Qu wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Beibei Qu (Chongqing, China) -- History
 
Antpac Record

65.  Beichen wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Tianjin Shi Beichen Qu wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Beichen Qu (Tianjin, China) -- History
 
Antpac Record

66.  Beichuan Xian wen shi zi liao xuan ji / Zheng xie Beichuan Xian wei yuan hui wen shi zi liao zu bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Beichuan Xian (China) -- History
 
Antpac Record

67.  Beihai wen shi / [Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Beihai shi wei yuan hui bian yin]
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-04 Beihai (China) -- History -- Sources
 
Antpac Record

68.  Beihai wen shi / [Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Beihai shi wei yuan hui bian yin]
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Beihai (China) -- History -- Sources
 
Antpac Record

69.  Beijiao wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Tianjin Shi Beijiao Qu wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-05 Tianjin (China) -- History
 
Antpac Record

70.  Beijing dang shi / Zhong gong Beijing Shi wei dang shi yan jiu shi zhu ban
Resource type: serial
  Subject: Beijing (China) -- History; Communism -- China -- Beijing -- History
 
Antpac Record

71.  Beijing dang shi / Zhong gong Beijing Shi wei dang shi yan jiu shi zhu ban
Resource type: full-text journal
  Subject: Beijing (China) -- History; Communism -- China -- Beijing -- History
 
Antpac Record

72.  Beijing ji shi
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-08 Beijing (China) -- History; 880-07 Beijing (China) -- Civilization; 880-06 Beijing (China)
 
 
 
Antpac Record

73.  Beijing ji shi
Resource type: serial
  Subject: 880-08 Beijing (China) -- History; 880-07 Beijing (China) -- Civilization; 880-06 Beijing (China)
 
 
 
Antpac Record

74.  Beijing review
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- History -- 2002-; China
 
Antpac Record

75.  Beijing review
Resource type: serial
  Subject: China -- History -- 2002-; China
 
Antpac Record

 
Viewing 51 to 75 of 1572 results  « Back  1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12   ...63   Next »Dataset last updated on Jan 26 2015 1:18PM
Searching 86,299 titles and 115,754 links