Header Image
     question mark icon

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » History » Asia » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 1351 to 1375 of 1526 results  « Back  1...  49  50  51  52  53  54  [55]  56  57  58  59  60  61   ...62   Next »

1351. Yi Xian wen shi zi liao / Zheng xie Yi Xian wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Yi Xian (Liaoning Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

1352. Yi'an wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Heilongjiang Sheng Yi'an Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Heilongjiang Sheng (China) -- History
 
Antpac Record

1353. Yichuan wen shi zi liao / Zheng xie Yichuan Xian wei yuan hui xue xi wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Yichuan Xian (Henan Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

1354. Yichun wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Heilongjiang Sheng Yichun Shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-04 Yichun Shi (China) -- History
 
Antpac Record

1355. Yichun wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Heilongjiang Sheng Yichun Shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Yichun Shi (China) -- History
 
Antpac Record

1356. Yikezhao wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Nei Menggu Yikezhao Meng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject:
 
Antpac Record

1357. Yili wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Yili Hasake Zizhizhou wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Ili Kazak Zizhizhou (China) -- History
 
 
Antpac Record

1358. Yima wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Yima Shi wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Yima Shi (China) -- History
 
Antpac Record

1359. Yining Shi wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Yining Shi wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Xinjiang Uygur Zizhiqu (China) -- History
 
Antpac Record

1360. Yitong wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Jilin Sheng Yitong Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Yitong Xian (China) -- History
 
Antpac Record

1361. Yiwu wen shi zi liao / Zheng xie Yiwu Xian wei yuan hui mi shu chu bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Yiwu Xian (Zhejiang Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

1362. Yizheng wen shi zi liao / [Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Jiangsu sheng Yizheng xian wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui]
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-04 Yizheng Shi (China) -- History
 
Antpac Record

1363. Yizheng wen shi zi liao / [Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Jiangsu sheng Yizheng xian wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui]
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Yizheng Shi (China) -- History
 
Antpac Record

1364. You sheng
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Foreign relations -- 1949-
 
 
Antpac Record

1365. You sheng
Resource type: serial
  Subject: China -- Foreign relations -- 1949-
 
 
Antpac Record

1366. Yuan jing ji jin hui ji kan = Prospect quarterly
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Economic conditions; Taiwan -- Economic conditions; China -- Politics and government; Taiwan -- Politics and government; China -- Relations -- Taiwan; Taiwan -- Relations -- China
 
Antpac Record

1367. Yuan jing ji jin hui ji kan = Prospect quarterly
Resource type: serial
  Subject: China -- Economic conditions; Taiwan -- Economic conditions; China -- Politics and government; Taiwan -- Politics and government; China -- Relations -- Taiwan; Taiwan -- Relations -- China
 
Antpac Record

1368. Yuan jing ji kan = Prospect quarterly
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Economic conditions; Taiwan -- Economic conditions; China -- Politics and government; Taiwan -- Politics and government; China -- Relations -- Taiwan; Taiwan -- Relations -- China
 
Antpac Record

1369. Yuan jing ji kan = Prospect quarterly
Resource type: serial
  Subject: China -- Economic conditions; Taiwan -- Economic conditions; China -- Politics and government; Taiwan -- Politics and government; China -- Relations -- Taiwan; Taiwan -- Relations -- China
 
Antpac Record

1370. Yuan liu
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-03 Guangdong Sheng (China)
 
Antpac Record

1371. Yuan liu
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Guangdong Sheng (China)
 
Antpac Record

1372. Yuan qie xian = Tangent
Resource type: full-text journal
  Subject: Singaporean periodicals
 
Antpac Record

1373. Yuan qie xian = Tangent
Resource type: serial
  Subject: Singaporean periodicals
 
Antpac Record

1374. Yuan sheng tai min zu wen hua xue kan
Resource type: full-text journal
  Subject: Minorities -- China
 
 
Antpac Record

1375. Yuan sheng tai min zu wen hua xue kan
Resource type: serial
  Subject: Minorities -- China
 
 
Antpac Record

 
Viewing 1351 to 1375 of 1526 results  « Back  1...  49  50  51  52  53  54  [55]  56  57  58  59  60  61   ...62   Next »Dataset last updated on Aug 25 2014 1:40PM
Searching 82,090 titles and 110,703 links