Header Image
     question mark icon

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » Literature & Languages » East Asian » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 101 to 125 of 740 results  « Back  1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12   ...30   Next »

101. Duan xiao shuo
Resource type: serial
  Subject: Short stories, Chinese
 
 
Antpac Record

102. Duan xiao shuo
Resource type: full-text journal
  Subject: Short stories, Chinese
 
 
Antpac Record

103. Dui lian
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese poetry -- History and criticism; Couplets, Chinese
 
Antpac Record

104. Dui lian
Resource type: serial
  Subject: Chinese poetry -- History and criticism; Couplets, Chinese
 
Antpac Record

105. Dunhuang su zi dian Huang Zheng zhu
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Writing -- Dictionaries; Chinese language -- Variation -- Dictionaries
 
Antpac Record

106. Duy Tn khung tri k nim ..
Resource type: serial
  Subject: Vietnam -- Civilization; Ninh Thun (Vietnam : Province) -- History; Vietnamese Americans; High schools -- Alumni and alumnae -- Vietnam -- Literary collections; Vietnamese literature
 
Antpac Record

107. Fan yi ci ying yong ci dian Fanyici yingyong cidian / Xu Anchong zhu bian [bian zhe Bai Suyun ... et. al.]
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Usage; Chinese language -- Synonyms and antonyms -- Dictionaries
 
Antpac Record

108. Fang cao. Wang luo ban xiao shuo yue kan
Resource type: serial
  Subject: Chinese fiction -- 21st century; Chinese literature -- 21st century
 
Antpac Record

109. Fang cao. Wang luo ban xiao shuo yue kan
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese fiction -- 21st century; Chinese literature -- 21st century
 
Antpac Record

110. Fang yan = Fngyn
Resource type: serial
  Subject: Chinese language -- Dialects
 
 
 
Antpac Record

111. Fang yan = Fngyn
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese language -- Dialects
 
 
 
Antpac Record

112. Fei: qi huan shi jie
Resource type: full-text journal
  Subject: Science fiction, Chinese
 
Antpac Record

113. Fei: qi huan shi jie
Resource type: serial
  Subject: Science fiction, Chinese
 
Antpac Record

114. Fujian wen xue = Fujian wenxue
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese literature -- China -- Fujian Sheng
 
 
 
Antpac Record

115. Fujian wen xue = Fujian wenxue
Resource type: serial
  Subject: Chinese literature -- China -- Fujian Sheng
 
 
 
Antpac Record

116. Gong geng
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese literature
 
 
Antpac Record

117. Gong geng
Resource type: serial
  Subject: Chinese literature
 
 
Antpac Record

118. Gu dai Han yu zi dian Zhang Shuangdi, Chen Tao zhu bian
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Dictionaries
 
Antpac Record

119. Gu dian wen xue zhi shi = Gudian wenxue zhishi
Resource type: serial
  Subject: Chinese literature -- History and criticism
 
 
Antpac Record

120. Gu dian wen xue zhi shi = Gudian wenxue zhishi
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese literature -- History and criticism
 
 
Antpac Record

121. Gu Han yu chang yong ci ci dian Guhanyu changyongci cidian / zhu bian Chen Tao bian zhe Chen Tao ... [et al.]
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

122. Gu Han yu tong jia zi zi dian Ma Tianxiang, Xiao Jiazhi bian zhu Li Yifu jiao ding
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Semantics; Chinese language -- Etymology -- Dictionaries
 
Antpac Record

123. Gu Han yu xu ci ci dian Wang Haifen ... [et al.]
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Particles -- Dictionaries
 
Antpac Record

124. Gu Han yu xu ci yong fa ci dian Shanxi shi fan da xue ci dian bian xie zu
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Middle Chinese, 1200-1919 -- Particles -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

125. Gu Han yu yan jiu = Guhanyu yanjiu
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese language
 
 
Antpac Record

 
Viewing 101 to 125 of 740 results  « Back  1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12   ...30   Next »Dataset last updated on Aug 25 2014 1:40PM
Searching 82,090 titles and 110,703 links