Header Image
     question mark icon

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » Business, Management, & Economics » Labor Economics »   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 

 

Viewing 701 to 725 of 730 results  « Back  1...  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  [29]  30   Next »

701. Xian dai ren cai
Resource type: serial
  Subject: Elite (Social sciences); Human capital
 
Antpac Record

702. Xin qian cheng Zhongguo guo ji mao yi cu jin wei yuan hui xuan chuan chu ban zhong xin zhu ban
Resource type: serial
  Subject: Human capital
 
 
Antpac Record

703. Xin qian cheng Zhongguo guo ji mao yi cu jin wei yuan hui xuan chuan chu ban zhong xin zhu ban
Resource type: full-text journal
  Subject: Human capital
 
 
Antpac Record

704. Xin zi ben
Resource type: full-text journal
  Subject: Human capital -- China
 
Antpac Record

705. Xin zi ben
Resource type: serial
  Subject: Human capital -- China
 
Antpac Record

706. Yolo County labor market information for affirmative action programs / State of California, Employment Development Department, Employment Data and Research
Resource type: serial
  Subject: Labor market -- California -- Yolo County -- Statistics; Minorities -- Employment -- California -- Yolo County -- Statistics
 
Antpac Record

707. Yuba County labor market information for affirmative action programs / State of California, Employment Development Department, Employment Data and Research
Resource type: serial
  Subject: Labor market -- California -- Yuba County -- Statistics; Minorities -- Employment -- California -- Yuba County -- Statistics
 
Antpac Record

708. Zheng da lao dong xue bao
Resource type: full-text journal
  Subject: Labor costs -- Taiwan; Industrial relations -- Taiwan; Labor policy -- Taiwan
 
Antpac Record

709. Zheng da lao dong xue bao
Resource type: serial
  Subject: Labor costs -- Taiwan; Industrial relations -- Taiwan; Labor policy -- Taiwan
 
Antpac Record

710. Zhonggu lao dong bao zhang
Resource type: full-text journal
  Subject: Social security -- China
 
Antpac Record

711. Zhonggu lao dong bao zhang
Resource type: serial
  Subject: Social security -- China
 
Antpac Record

712. Zhongguo cheng shi (zhen) sheng huo yu jia ge nian jian = China urban life and price yearbook / Guo jia tong ji ju cheng shi she hui jing ji diao cha si bian
Resource type: serial
  Subject: China -- Economic conditions -- 2000-; China -- Economic conditions -- 1976-2000; Prices -- China -- Statistics; Cost and standard of living -- China -- Statistics
 
Antpac Record

713. Zhongguo da xue sheng jiu ye
Resource type: full-text journal
  Subject: Vocational guidance -- China; College graduates -- Employment -- China
 
 
Antpac Record

714. Zhongguo da xue sheng jiu ye
Resource type: serial
  Subject: Vocational guidance -- China; College graduates -- Employment -- China
 
 
Antpac Record

715. Zhongguo gong hui tong ji nian jian / Zhonghua quan guo zong gong hui zheng ce ye jiu shi bian
Resource type: serial
  Subject: Working class -- China -- Statistics; Labor unions -- China -- Statistics
 
Antpac Record

716. Zhongguo gong hui tong ji nian jian / Zhonghua quan guo zong gong hui zheng ce ye jiu shi bian
Resource type: full-text journal
  Subject: Working class -- China -- Statistics; Labor unions -- China -- Statistics
 
Antpac Record

717. Zhongguo gong yun = Zhongguo gongyun
Resource type: full-text journal
  Subject: Labor movement -- China; Labor unions -- China
 
Antpac Record

718. Zhongguo gong yun = Zhongguo gongyun
Resource type: serial
  Subject: Labor movement -- China; Labor unions -- China
 
Antpac Record

719. Zhongguo jia ge ji cheng zhen ju min, jia ting shou zhi diao cha tong ji nian jian / Guo jia tong ji ju cheng shi she hui jing ji diao cha zong dui bian
Resource type: serial
  Subject: China -- Economic conditions -- 2000-; China -- Economic conditions -- 1976-2000; Prices -- China -- Statistics; Cost and standard of living -- China -- Statistics
 
Antpac Record

720. Zhongguo lao dong = China labour
Resource type: full-text journal
  Subject: Labor -- China
 
 
 
Antpac Record

721. Zhongguo lao dong = China labour
Resource type: serial
  Subject: Labor -- China
 
 
 
Antpac Record

722. Zhongguo lao dong guan xi xue yuan xue bao = Journal of China Institute of Industrial Relations
Resource type: serial
  Subject: Labor unions -- China; Labor movement -- China
 
 
Antpac Record

723. Zhongguo lao dong jing ji xue = China labor economics
Resource type: serial
  Subject: Labor economics -- China
 
Antpac Record

724. Zhongguo lao dong jing ji xue = China labor economics
Resource type: full-text journal
  Subject: Labor economics -- China
 
Antpac Record

725. Zhongguo lao dong tong ji nian jian = Yearbook of labour statistics of China / Guo jia tong ji ju she hui tong ji si, Lao dong bu zong he ji hua si bian
Resource type: serial
  Subject: Working class -- China -- Statistics; Labor -- China -- Statistics
 
Antpac Record

 
Viewing 701 to 725 of 730 results  « Back  1...  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  [29]  30   Next »Dataset last updated on Aug 25 2014 1:40PM
Searching 82,090 titles and 110,703 links