Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » History » History (General) »   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 

 

Viewing 226 to 250 of 713 results  « Back  1...  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16   ...29   Next »

226.  Globality studies journal GSJ
Resource type: serial
  Subject: Civilization; World history
 
Antpac Record

227.  Graduate history review
Resource type: serial
  Subject: History -- Study and teaching (Higher); History -- Research
 
Antpac Record

228.  Gu dai wen ming
Resource type: serial
  Subject: China -- Civilization; Civilization, Ancient
 
 
Antpac Record

229.  Guerres mondiales et conflits contemporains
Resource type: full-text journal
  Subject: Military history, Modern -- 20th century; World politics -- 21st century; World politics -- 20th century; World War, 1939-1945; World War, 1914-1918
 
Antpac Record

230.  Guerres mondiales et conflits contemporains
Resource type: serial
  Subject: Military history, Modern -- 20th century; World politics -- 21st century; World politics -- 20th century; World War, 1939-1945; World War, 1914-1918
 
Antpac Record

231.  Guo ji guan cha = International review
Resource type: serial
  Subject: World politics
 
 
 
 
Antpac Record

232.  Guo ji guan cha = International review
Resource type: full-text journal
  Subject: World politics
 
 
 
 
Antpac Record

233.  Guo ji leng zhan shi yan jiu = Cold War international history studies / Hua dong shi fan da xue guo ji leng zhan shi yan jiu zhong xin
Resource type: serial
  Subject: World politics -- 1945-1989 -- History and criticism; Cold War -- History and criticism
 
Antpac Record

234.  Guo ji wen ti yan jiu = Journal of international studies
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Foreign relations; World politics; International relations
 
 
 
Antpac Record

235.  Guo ji wen ti yan jiu = Journal of international studies
Resource type: serial
  Subject: China -- Foreign relations; World politics; International relations
 
 
 
Antpac Record

236.  Guo ji zhan wang = World outlook
Resource type: serial
  Subject: World politics -- 1995-2005; World politics -- 1985-1995
 
 
Antpac Record

237.  Guo ji zhan wang = World outlook
Resource type: full-text journal
  Subject: World politics -- 1995-2005; World politics -- 1985-1995
 
 
Antpac Record

238.  Guo ji zheng zhi yan jiu = International politics quarterly
Resource type: serial
  Subject: World politics
 
Antpac Record

239.  Guo ji zheng zhi yan jiu = International politics quarterly
Resource type: full-text journal
  Subject: World politics
 
Antpac Record

240.  Guo ji zi liao xin xi / Zhongguo guo ji zi liao fu wu zhong xin
Resource type: serial
  Subject: World politics -- 1945-
 
 
Antpac Record

241.  Guo ji zi liao xin xi / Zhongguo guo ji zi liao fu wu zhong xin
Resource type: full-text journal
  Subject: World politics -- 1945-
 
 
Antpac Record

242.  Harvard international review
Resource type: serial
  Subject: Economic history -- 1990-; Economic history -- 1971-1990; World politics -- 1989-; World politics -- 1945-1989
 
 
 
Antpac Record

243.  Harvard international review
Resource type: full-text journal
  Subject: Economic history -- 1990-; Economic history -- 1971-1990; World politics -- 1989-; World politics -- 1945-1989
 
 
 
Antpac Record

244.  He ping yu fa zhan: Guo ji wen ji yan jiu ji kan = Peace and development / He ping yu fa zhan yan jiu zhong xin zhu ban
Resource type: serial
  Subject: China -- Foreign relations; World politics
 
 
Antpac Record

245.  He ping yu fa zhan: Guo ji wen ji yan jiu ji kan = Peace and development / He ping yu fa zhan yan jiu zhong xin zhu ban
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Foreign relations; World politics
 
 
Antpac Record

246.  The heroic age a journal of early medieval northwestern Europe
Resource type: serial
  Subject: Europe -- History -- 476-1492; Middle Ages
 
Antpac Record

247.  The heroic age a journal of early medieval northwestern Europe
Resource type: full-text journal
  Subject: Europe -- History -- 476-1492; Middle Ages
 
Antpac Record

248.  The hidden child Metro-New York news bulletin / the Hidden Child Foundation/ADL
Resource type: serial
  Subject: Holocaust survivors -- New York (State) -- New York; Holocaust, Jewish, 1939-1945
 
Antpac Record

249.  The hidden child Metro-New York news bulletin / the Hidden Child Foundation/ADL
Resource type: full-text journal
  Subject: Holocaust survivors -- New York (State) -- New York; Holocaust, Jewish, 1939-1945
 
Antpac Record

250.  Histoire & mesure
Resource type: full-text journal
  Subject: France -- History -- Statistical methods; History -- Statistical methods
 
Antpac Record

 
Viewing 226 to 250 of 713 results  « Back  1...  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16   ...29   Next »Dataset last updated on Apr 13 2015 3:10PM
Searching 89,793 titles and 119,779 links