Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » History » Asia » China   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 

 

Viewing 26 to 50 of 1322 results  « Back  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   ...53   Next »

26.  Anze wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Anze Xian wei yuan hui
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Anze Xian (China) -- History
 
Antpac Record

27.  Aomen bai ke quan shu Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, Aomen ji jin hui bian zuan Wu Zhiliang, Yang Yunzhong zhu bian
Resource type: reference resource
  Subject: Macau (China : Special Administrative Region) -- Encyclopedias
 
Antpac Record

28.  The Australian journal of Chinese affairs = Ao chung
Resource type: serial
  Subject: China
 
Antpac Record

29.  The Australian journal of Chinese affairs = Ao chung
Resource type: full-text journal
  Subject: China
 
Antpac Record

30.  Bagui qiao kan = Overseas Chinese journal of Bagui
Resource type: serial
  Subject: 880-10 Guangxi Zhuangzu Zizhiqu (China); Chinese -- Foreign countries -- History
 
Antpac Record

31.  Bagui qiao kan = Overseas Chinese journal of Bagui
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-10 Guangxi Zhuangzu Zizhiqu (China); Chinese -- Foreign countries -- History
 
Antpac Record

32.  Bai nian chao = Hundred year tide
Resource type: serial
  Subject: China -- History -- 20th century; China -- History -- 19th century
 
 
 
Antpac Record

33.  Bai nian chao = Hundred year tide
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- History -- 20th century; China -- History -- 19th century
 
 
 
Antpac Record

34.  Bai nian yu lu: 1911-2010 Zhongguo zui you ying xiang li de hua yu / Bai Yunzeng bian zhu
Resource type: reference resource
  Subject: China -- History -- 21st century; China -- History -- 20th century; Quotations, Chinese
 
Antpac Record

35.  Baodi wen shi zi liao xuan ji / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Tianjin Shi Baodi Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Baodi Xian (China) -- History
 
Antpac Record

36.  Baoding wen shi zi liao xuan ji / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Hebei Sheng Baoding Shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Baoding Shi (China) -- History
 
Antpac Record

37.  Baofeng wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Henan Sheng Baofeng Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Baofeng Xian (China) -- History
 
Antpac Record

38.  Baoji wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shanxi Sheng Baoji Shi wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Baoji Shi (China) -- History
 
Antpac Record

39.  Baojing wen shi zi liao / Hunan Sheng Baojing Xian zheng xie wen shi wei yuan hui, Hunan Sheng Baojing Xian min zu shi wu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Baojing Xian (Hunan Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

40.  Baoqing wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Baoqing Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Baoqing Xian (Heilongjiang Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

41.  Baoshan shi hua / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shanghai Shi Baoshan Qu wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Baoshan Qu (Shanghai, China) -- History
 
Antpac Record

42.  Baoting wen shi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guangdong Sheng Baoting Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: Baoting Lizu Miaozu Zizhixian (China) -- History
 
Antpac Record

43.  Baotou Jiao Qu wen shi zi liao / Zheng xie Baotou Shi Jiao Qu wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Baotou Shi (China) -- History
 
Antpac Record

44.  Baotou wen shi zi liao xuan bian / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Baotou Shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-05 Baotou Shi (China) -- History
 
Antpac Record

45.  Baotou wen shi zi liao xuan bian / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Baotou Shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-05 Baotou Shi (China) -- History
 
Antpac Record

46.  Baoxing wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Sichuan Sheng Baoxing Xian wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Baoxing Xian (China) -- History
 
Antpac Record

47.  Bayin'guoleng wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Bayin'guoleng Menggu Zizhizhou wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-06 Bayin'guoleng Menggu Zizhizhou (China) -- History
 
Antpac Record

48.  Bei fang wen wu = Beifangwenwu
Resource type: serial
  Subject: China -- Antiquities; Heilongjiang Sheng (China) -- Antiquities
 
 
 
Antpac Record

49.  Bei fang wen wu = Beifangwenwu
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Antiquities; Heilongjiang Sheng (China) -- Antiquities
 
 
 
Antpac Record

50.  Bei'an wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Bei'an Shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Bei'an Shi (China) -- History
 
Antpac Record

 
Viewing 26 to 50 of 1322 results  « Back  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   ...53   Next »Dataset last updated on Nov 23 2015 2:35PM
Searching 92,038 titles and 123,098 links