Header Image
     question mark icon

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » History » Asia » China   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 

 

Viewing 726 to 750 of 1085 results  « Back  1...  24  25  26  27  28  29  [30]  31  32  33  34  35  36   ...44   Next »

726. Tai ping tian guo da ci dian Guo Yisheng, Shi Shi zhu bian
Resource type: reference resource
  Subject: China -- History -- Taiping Rebellion, 1850-1864 -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

727. Tai sheng
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese reunification question, 1949-
 
 
 
Antpac Record

728. Tai sheng
Resource type: serial
  Subject: Chinese reunification question, 1949-
 
 
 
Antpac Record

729. Tai'an wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shandong Sheng Tai'an Shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Tai'an (Shandong Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

730. Tai'an wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Tai'an Xian wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Tai'an Xian (Liaoning Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

731. Tai'erzhuang wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Zaozhuang Shi Tai'erzhuang Qu wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-05 Tai'erzhuang Qu (Zaozhuang, Shandong Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

732. Taishan wen shi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guangdong Sheng Taishan Xian wei yuan hui wen shi zu bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Taishan Xian (Guangdong Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

733. Taiwan dang dai ren wu ci dian / Zhongguo she hui ke xue yuan Taiwan yan jiu suo bian
Resource type: reference resource
  Subject: Taiwan -- History -- 21st century -- Biography -- Dictionaries; Taiwan -- History -- 20th century -- Biography -- Dictionaries
 
Antpac Record

734. Taiwan min zhu ji kan = Taiwan democracy quarterly
Resource type: full-text journal
  Subject: Taiwan -- Politics and government -- 2000-; Democracy -- Taiwan
 
Antpac Record

735. Taiwan min zhu ji kan = Taiwan democracy quarterly
Resource type: serial
  Subject: Taiwan -- Politics and government -- 2000-; Democracy -- Taiwan
 
Antpac Record

736. Taiwan nian jian
Resource type: serial
  Subject: Taiwan
 
 
Antpac Record

737. Taiwan ren lei xue kan
Resource type: full-text journal
  Subject: Ethnology; Ethnology -- Taiwan; Anthropology -- Taiwan; Ethnology -- China
 
Antpac Record

738. Taiwan ren lei xue kan
Resource type: serial
  Subject: Ethnology; Ethnology -- Taiwan; Anthropology -- Taiwan; Ethnology -- China
 
Antpac Record

739. Taiwan she hui yan jiu ji kan = Taiwan: a radical quarterly in social studies
Resource type: full-text journal
  Subject: Taiwan periodicals
 
Antpac Record

740. Taiwan she hui yan jiu ji kan = Taiwan: a radical quarterly in social studies
Resource type: serial
  Subject: Taiwan periodicals
 
Antpac Record

741. Taiwan shi da li shi xue bao / Guo li Taiwan shi fan da xue li shi xue xi bian yin
Resource type: serial
  Subject: China -- History; World history
 
Antpac Record

742. Taiwan yan jiu = Taiwan studies / Zhongguo she hui ke xue yuan Taiwan yan jiu suo
Resource type: full-text journal
  Subject: Taiwan periodicals
 
Antpac Record

743. Taiwan yan jiu = Taiwan studies / Zhongguo she hui ke xue yuan Taiwan yan jiu suo
Resource type: serial
  Subject: Taiwan periodicals
 
Antpac Record

744. Taiwan yan jiu ji kan = Taiwan research quarterly
Resource type: full-text journal
  Subject: Taiwan
 
 
 
Antpac Record

745. Taiwan yan jiu ji kan = Taiwan research quarterly
Resource type: serial
  Subject: Taiwan
 
 
 
Antpac Record

746. Taiyuan Shi ren min zheng fu gong bao
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Taiyuan (Shanxi Sheng, China) -- Politics and government
 
Antpac Record

747. Taiyuan Shi ren min zheng fu gong bao
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-03 Taiyuan (Shanxi Sheng, China) -- Politics and government
 
Antpac Record

748. Taizhou wen shi zi liao / Taizhou Shi zheng xie wen shi he xue xi wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Taizhou Shi (Zhejiang Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

749. Taizhou zheng bao
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Taizhou Shi (Zhejiang Sheng, China) -- Politics and government; 880-04 Gazettes -- China -- Taizhou Shi (Zhejiang Sheng)
 
Antpac Record

750. Taizhou zheng bao
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-03 Taizhou Shi (Zhejiang Sheng, China) -- Politics and government; 880-04 Gazettes -- China -- Taizhou Shi (Zhejiang Sheng)
 
Antpac Record

 
Viewing 726 to 750 of 1085 results  « Back  1...  24  25  26  27  28  29  [30]  31  32  33  34  35  36   ...44   Next »Dataset last updated on Apr 21 2014 2:31PM
Searching 85,104 titles and 113,490 links