Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » History » Asia » China   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 

 

Viewing 726 to 750 of 1103 results  « Back  1...  24  25  26  27  28  29  [30]  31  32  33  34  35  36   ...45   Next »

726. Shuangtaizi Qu wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Panjin Shi Shuangtaizi Qu wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Panjin Shi (China) -- History
 
Antpac Record

727. Shuangyashan wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shuangyashan Shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Shuangyashan Shi (China) -- History
 
Antpac Record

728. Si chou zhi lu = The silk road = Sichou zhilu
Resource type: serial
  Subject: Silk Road -- Religion; Silk Road -- Antiquities; Silk Road -- History; Silk Road -- Description and travel; Silk Road
 
 
 
 
Antpac Record

729. Si chou zhi lu = The silk road = Sichou zhilu
Resource type: full-text journal
  Subject: Silk Road -- Religion; Silk Road -- Antiquities; Silk Road -- History; Silk Road -- Description and travel; Silk Road
 
 
 
 
Antpac Record

730. Si chou zhi lu da ci dian zhu bian Zhou Weizhou, Ding Jingtai
Resource type: reference resource
  Subject: Silk Road -- Dictionaries
 
Antpac Record

731. Sichuan wen wu
Resource type: serial
  Subject: Sichuan Sheng (China) -- Antiquities; Sichuan Sheng (China) -- History
 
 
 
Antpac Record

732. Sichuan wen wu
Resource type: full-text journal
  Subject: Sichuan Sheng (China) -- Antiquities; Sichuan Sheng (China) -- History
 
 
 
Antpac Record

733. Sichuan zheng bao
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Sichuan Sheng (China) -- Politics and government; 880-04 Gazettes -- China -- Sichuan Sheng
 
 
Antpac Record

734. Sichuan zheng bao
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-03 Sichuan Sheng (China) -- Politics and government; 880-04 Gazettes -- China -- Sichuan Sheng
 
 
Antpac Record

735. Sung studies newsletter
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- History -- Song dynasty, 960-1279
 
Antpac Record

736. Sung studies newsletter
Resource type: serial
  Subject: China -- History -- Song dynasty, 960-1279
 
Antpac Record

737. Suzhou Shi ren min zheng fu gong bao
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Suzhou Shi (Jiangsu Sheng, China) -- Politics and government; 880-04 Gazettes -- China -- Suzhou Shi (Jiangsu Sheng)
 
Antpac Record

738. Suzhou Shi ren min zheng fu gong bao
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-03 Suzhou Shi (Jiangsu Sheng, China) -- Politics and government; 880-04 Gazettes -- China -- Suzhou Shi (Jiangsu Sheng)
 
Antpac Record

739. Tai l yue kan
Resource type: full-text journal
  Subject: Taiwan -- Description and travel
 
Antpac Record

740. Tai l yue kan
Resource type: serial
  Subject: Taiwan -- Description and travel
 
Antpac Record

741. Tai ping tian guo da ci dian Guo Yisheng, Shi Shi zhu bian
Resource type: reference resource
  Subject: China -- History -- Taiping Rebellion, 1850-1864 -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

742. Tai sheng
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese reunification question, 1949-
 
 
 
Antpac Record

743. Tai sheng
Resource type: serial
  Subject: Chinese reunification question, 1949-
 
 
 
Antpac Record

744. Tai'an wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shandong Sheng Tai'an Shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Tai'an (Shandong Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

745. Tai'an wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Tai'an Xian wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Tai'an Xian (Liaoning Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

746. Tai'erzhuang wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Zaozhuang Shi Tai'erzhuang Qu wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-05 Tai'erzhuang Qu (Zaozhuang, Shandong Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

747. Taishan wen shi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guangdong Sheng Taishan Xian wei yuan hui wen shi zu bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Taishan Xian (Guangdong Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

748. Taiwan dang dai ren wu ci dian / Zhongguo she hui ke xue yuan Taiwan yan jiu suo bian
Resource type: reference resource
  Subject: Taiwan -- History -- 21st century -- Biography -- Dictionaries; Taiwan -- History -- 20th century -- Biography -- Dictionaries
 
Antpac Record

749. Taiwan min zhu ji kan = Taiwan democracy quarterly
Resource type: serial
  Subject: Taiwan -- Politics and government -- 2000-; Democracy -- Taiwan
 
Antpac Record

750. Taiwan min zhu ji kan = Taiwan democracy quarterly
Resource type: full-text journal
  Subject: Taiwan -- Politics and government -- 2000-; Democracy -- Taiwan
 
Antpac Record

 
Viewing 726 to 750 of 1103 results  « Back  1...  24  25  26  27  28  29  [30]  31  32  33  34  35  36   ...45   Next »Dataset last updated on Nov 17 2014 2:39PM
Searching 85,116 titles and 114,422 links