Header Image
     question mark icon

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » History » Asia » China   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 

 

Viewing 726 to 750 of 1089 results  « Back  1...  24  25  26  27  28  29  [30]  31  32  33  34  35  36   ...44   Next »

726. Sung studies newsletter
Resource type: serial
  Subject: China -- History -- Song dynasty, 960-1279
 
Antpac Record

727. Suzhou Shi ren min zheng fu gong bao
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Suzhou Shi (Jiangsu Sheng, China) -- Politics and government; 880-04 Gazettes -- China -- Suzhou Shi (Jiangsu Sheng)
 
Antpac Record

728. Suzhou Shi ren min zheng fu gong bao
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-03 Suzhou Shi (Jiangsu Sheng, China) -- Politics and government; 880-04 Gazettes -- China -- Suzhou Shi (Jiangsu Sheng)
 
Antpac Record

729. Tai ping tian guo da ci dian Guo Yisheng, Shi Shi zhu bian
Resource type: reference resource
  Subject: China -- History -- Taiping Rebellion, 1850-1864 -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

730. Tai sheng
Resource type: serial
  Subject: Chinese reunification question, 1949-
 
 
 
Antpac Record

731. Tai sheng
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese reunification question, 1949-
 
 
 
Antpac Record

732. Tai'an wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shandong Sheng Tai'an Shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Tai'an (Shandong Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

733. Tai'an wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Tai'an Xian wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Tai'an Xian (Liaoning Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

734. Tai'erzhuang wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Zaozhuang Shi Tai'erzhuang Qu wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-05 Tai'erzhuang Qu (Zaozhuang, Shandong Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

735. Taishan wen shi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guangdong Sheng Taishan Xian wei yuan hui wen shi zu bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Taishan Xian (Guangdong Sheng, China) -- History
 
Antpac Record

736. Taiwan dang dai ren wu ci dian / Zhongguo she hui ke xue yuan Taiwan yan jiu suo bian
Resource type: reference resource
  Subject: Taiwan -- History -- 21st century -- Biography -- Dictionaries; Taiwan -- History -- 20th century -- Biography -- Dictionaries
 
Antpac Record

737. Taiwan min zhu ji kan = Taiwan democracy quarterly
Resource type: serial
  Subject: Taiwan -- Politics and government -- 2000-; Democracy -- Taiwan
 
Antpac Record

738. Taiwan min zhu ji kan = Taiwan democracy quarterly
Resource type: full-text journal
  Subject: Taiwan -- Politics and government -- 2000-; Democracy -- Taiwan
 
Antpac Record

739. Taiwan nian jian
Resource type: serial
  Subject: Taiwan
 
 
Antpac Record

740. Taiwan ren lei xue kan
Resource type: serial
  Subject: Ethnology; Ethnology -- Taiwan; Anthropology -- Taiwan; Ethnology -- China
 
Antpac Record

741. Taiwan ren lei xue kan
Resource type: full-text journal
  Subject: Ethnology; Ethnology -- Taiwan; Anthropology -- Taiwan; Ethnology -- China
 
Antpac Record

742. Taiwan she hui yan jiu ji kan = Taiwan: a radical quarterly in social studies
Resource type: serial
  Subject: Taiwan periodicals
 
Antpac Record

743. Taiwan she hui yan jiu ji kan = Taiwan: a radical quarterly in social studies
Resource type: full-text journal
  Subject: Taiwan periodicals
 
Antpac Record

744. Taiwan shi da li shi xue bao / Guo li Taiwan shi fan da xue li shi xue xi bian yin
Resource type: serial
  Subject: China -- History; World history
 
Antpac Record

745. Taiwan yan jiu = Taiwan studies / Zhongguo she hui ke xue yuan Taiwan yan jiu suo
Resource type: serial
  Subject: Taiwan periodicals
 
Antpac Record

746. Taiwan yan jiu = Taiwan studies / Zhongguo she hui ke xue yuan Taiwan yan jiu suo
Resource type: full-text journal
  Subject: Taiwan periodicals
 
Antpac Record

747. Taiwan yan jiu ji kan = Taiwan research quarterly
Resource type: serial
  Subject: Taiwan
 
 
 
Antpac Record

748. Taiwan yan jiu ji kan = Taiwan research quarterly
Resource type: full-text journal
  Subject: Taiwan
 
 
 
Antpac Record

749. Taiyuan Shi ren min zheng fu gong bao
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Taiyuan (Shanxi Sheng, China) -- Politics and government
 
Antpac Record

750. Taiyuan Shi ren min zheng fu gong bao
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-03 Taiyuan (Shanxi Sheng, China) -- Politics and government
 
Antpac Record

 
Viewing 726 to 750 of 1089 results  « Back  1...  24  25  26  27  28  29  [30]  31  32  33  34  35  36   ...44   Next »Dataset last updated on Jul 28 2014 4:58PM
Searching 82,923 titles and 111,592 links