Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » History » Asia » China   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 

 

Viewing 751 to 775 of 1313 results  « Back  1...  25  26  27  28  29  30  [31]  32  33  34  35  36  37   ...53   Next »

751.  Quannan wen shi zi liao
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-04 Quannan Xian (China) -- History
 
Antpac Record

752.  Quanzhou wen shi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Quanzhou Xian wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Quanzhou Xian (China) -- History
 
Antpac Record

753.  Ren min lun tan
Resource type: serial
  Subject: China -- Politics and government -- 1976-
 
 
Antpac Record

754.  Ren min lun tan
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Politics and government -- 1976-
 
 
Antpac Record

755.  Ren min shou ce
Resource type: serial
  Subject: China
 
 
Antpac Record

756.  Ren min zheng tan
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Politics and government -- 1976-2002
 
Antpac Record

757.  Ren min zheng tan
Resource type: serial
  Subject: China -- Politics and government -- 1976-2002
 
Antpac Record

758.  Ren min zhi sheng
Resource type: serial
  Subject: China -- Politics and government -- 1976-2002; Chinese literature -- 20th century; Democracy -- China
 
Antpac Record

759.  Ren min zhi sheng
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Politics and government -- 1976-2002; Chinese literature -- 20th century; Democracy -- China
 
Antpac Record

760.  Renhuai Xian wen shi zi liao / Guizhou Sheng Renhuai Xian zheng xie wen shi zi liao zheng ji wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Renhuai Xian (China) -- History
 
Antpac Record

761.  Renqiu wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Renqiu Shi wei yuan hui
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Quzhou Xian (China) -- History
 
Antpac Record

762.  Renshou wen shi / Zheng xie Renshou xian wei yuan hui, wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-03 Renshou Xian (China) -- History -- Sources
 
Antpac Record

763.  Renshou wen shi / Zheng xie Renshou xian wei yuan hui, wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Renshou Xian (China) -- History -- Sources
 
Antpac Record

764.  The Republic of China yearbook
Resource type: serial
  Subject: Taiwan
 
Antpac Record

765.  Rong Xian wen shi shi ling / Rong Xian zheng xie wen shi gong zuo zu bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Rong Xian (Guangxi Zhuangzu Zizhiqu, China) -- History
 
Antpac Record

766.  Rudong wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Jiangsu Sheng Rudong Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Rudong Xian (China) -- History
 
Antpac Record

767.  Rushan wen shi zi liao / Zheng xie Rushan Xian wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Rushan Xian (China) -- History
 
Antpac Record

768.  San Qin li shi wen hua ci dian Yuan Mingren ... [et al.] zhu bian
Resource type: reference resource
  Subject: Shaanxi Sheng (China) -- Dictionaries
 
Antpac Record

769.  Sandu wen shi zi liao / Zheng xie Guizhou Sheng Sandu Shuizu Zizhixian wei yuan hui
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Sandu Shuizu Zizhixian (China) -- History
 
Antpac Record

770.  Sanhe Xian wen shi zi liao xuan ji / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Hebei Sheng Sanhe Xian wei yuan hui
Resource type: serial
  Subject: 880-05 Sanhe Xian (China) -- History
 
Antpac Record

771.  Sanmen wen shi zi liao / Zheng xie Sanmen Xian wei yuan hui wen shi zu
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Sanmen Xian (China) -- History
 
Antpac Record

772.  Sanmenxia wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Henan Sheng Sanmenxia Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Sanmenxia Xian (China) -- History
 
Antpac Record

773.  Sanming wen shi zi liao
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-03 Sanming Shi (China) -- History
 
Antpac Record

774.  Sanming wen shi zi liao
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Sanming Shi (China) -- History
 
Antpac Record

775.  Sansui wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guizhou Sheng Sansui Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Sansui Xian (China) -- History
 
Antpac Record

 
Viewing 751 to 775 of 1313 results  « Back  1...  25  26  27  28  29  30  [31]  32  33  34  35  36  37   ...53   Next »



Dataset last updated on May 18 2015 2:08PM
Searching 89,462 titles and 119,478 links