Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » History » Asia » China   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 

 

Viewing 1001 to 1025 of 1086 results  « Back  1...  32  33  34  35  36  37  38  39  40  [41]  42  43  44   Next »

1001. Zhongguo bian zheng
Resource type: serial
  Subject: China -- Boundaries
 
Antpac Record

1002. Zhongguo bing cheng ming ren ci dian Bi Ping, Liu Zhao bian zhu
Resource type: reference resource
  Subject: China -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

1003. Zhongguo da lu yan jiu
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Politics and government -- 2002-; China -- Politics and government -- 1976-2002
 
Antpac Record

1004. Zhongguo da lu yan jiu
Resource type: serial
  Subject: China -- Politics and government -- 2002-; China -- Politics and government -- 1976-2002
 
Antpac Record

1005. Zhongguo di fang zhi / Zhongguo di fang zhi zhi dao xiao zu zhu ban
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- History, Local
 
 
Antpac Record

1006. Zhongguo di fang zhi / Zhongguo di fang zhi zhi dao xiao zu zhu ban
Resource type: serial
  Subject: China -- History, Local
 
 
Antpac Record

1007. Zhongguo di ming ci yuan Zhongguo diming ciyuan / zhu bian Jia Wenyu, Li Yin
Resource type: reference resource
  Subject: China -- Gazetteers; Names, Geographical -- China
 
 
Antpac Record

1008. Zhongguo di ming you lai ci dian Niu Ruchen bian [xie] = Chinese placenames original dictionary / Niu Ruchen
Resource type: reference resource
  Subject: China -- Gazetteers; Names, Geographical -- China -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

1009. Zhongguo di wang zai xiang ci dian
Resource type: reference resource
  Subject: China -- Kings and rulers -- Dictionaries; Prime ministers -- China -- Dictionaries
 
Antpac Record

1010. Zhongguo dian ji yu wen hua = Chinese classics & culture
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Civilization; Chinese classics
 
Antpac Record

1011. Zhongguo dian ji yu wen hua = Chinese classics & culture
Resource type: serial
  Subject: China -- Civilization; Chinese classics
 
Antpac Record

1012. Zhongguo ge ming shi chang yong ci dian Xu Fangzhi zhu bian
Resource type: reference resource
  Subject: China -- History -- 20th century -- Dictionaries -- Chinese; China -- History -- 19th century -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

1013. Zhongguo ge ming shi ren wu ci dian He Dong, Yang Xiancai, Wang Shunsheng zhu bian
Resource type: reference resource
  Subject: China -- History -- 20th century -- Biography -- Dictionaries -- Chinese; China -- History -- 19th century -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

1014. Zhongguo gu dai dian zhang zhi du da ci dian Tang Jiahong zhu bian
Resource type: reference resource
  Subject: China -- History -- Dictionaries -- Chinese; China -- Politics and government -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

1015. Zhongguo gu jin ming ren da ci dian Zhuang Hanxin, Guo Juyuan bian zuan
Resource type: reference resource
  Subject: China -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

1016. Zhongguo guo jia bo wu guan guan kan
Resource type: serial
  Subject: China -- Relics; China -- Antiquities; China -- History
 
Antpac Record

1017. Zhongguo guo jia bo wu guan guan kan
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Relics; China -- Antiquities; China -- History
 
Antpac Record

1018. Zhongguo jin xian dai she hui si chao ci dian Wang Zhang, Hui Zhong zhu bian
Resource type: reference resource
  Subject: China -- Social conditions -- Dictionaries; China -- Intellectual life -- 19th century -- Dictionaries; China -- Intellectual life -- 20th century -- Dictionaries; Social sciences -- China -- Dictionaries; Political science -- China -- Dictionaries; Philo
 
Antpac Record

1019. Zhongguo jin xian dai shi ji guo qing jiao yu ci dian Lu Hongde ... [deng] zhu bian
Resource type: reference resource
  Subject: China -- Encyclopedias
 
Antpac Record

1020. Zhongguo kang Ri zhan zheng da ci dian zhu bian Liu Jianye fu zhu bian Li Liangzhi, Chen Zhizhong
Resource type: reference resource
  Subject: Sino-Japanese War, 1937-1945 -- Encyclopedias
 
Antpac Record

1021. Zhongguo kang Ri zhan zheng ren wu da ci dian zhu bian Liu Jingquan fu zhu bian Shen Jiuquan, Wang Kaijie, Li Zhuo
Resource type: reference resource
  Subject: China -- History -- 1937-1945 -- Biography -- Dictionaries; Sino-Japanese War, 1937-1945 -- Biography -- Dictionaries
 
Antpac Record

1022. Zhongguo li dai ren ming da ci dian Zhongguolidai renming dacidian / Zhang Huizhi, Shen Qiwei, Liu Dezhong zhu bian
Resource type: reference resource
  Subject: China -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

1023. Zhongguo li shi di li lun cong / Shi Nianhai zhu bian
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Historical geography
 
 
 
 
Antpac Record

1024. Zhongguo li shi di li lun cong / Shi Nianhai zhu bian
Resource type: serial
  Subject: China -- Historical geography
 
 
 
 
Antpac Record

1025. Zhongguo li shi dian gu ci dian Que Xunwu zhu bian
Resource type: reference resource
  Subject: China -- History -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

 
Viewing 1001 to 1025 of 1086 results  « Back  1...  32  33  34  35  36  37  38  39  40  [41]  42  43  44   Next »Dataset last updated on Sep 22 2014 1:28PM
Searching 83,155 titles and 112,083 links