Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » History » Asia » China   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 

 

Viewing 126 to 150 of 1103 results  « Back  1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12   ...45   Next »

126.  Chuan tong wen hua yu xian dai hua = Chinese culture: tradition & modernization
Resource type: serial
  Subject: China; China -- Civilization
 
 
Antpac Record

127.  Chuan tong wen hua yu xian dai hua = Chinese culture: tradition & modernization
Resource type: full-text journal
  Subject: China; China -- Civilization
 
 
Antpac Record

128.  Chuxiong zheng bao
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-03 Chuxiong Yizu Zizhizhou (China) -- Politics and government; 880-04 Gazettes -- China -- Chuxiong Yizu Zizhizhou
 
Antpac Record

129.  Chuxiong zheng bao
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Chuxiong Yizu Zizhizhou (China) -- Politics and government; 880-04 Gazettes -- China -- Chuxiong Yizu Zizhizhou
 
Antpac Record

130.  Cina
Resource type: full-text journal
  Subject: China
 
Antpac Record

131.  Cina
Resource type: serial
  Subject: China
 
Antpac Record

132.  Congjiang wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guizhou Sheng Congjiang Xian wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Congjiang Xian (China) -- History
 
Antpac Record

133.  Dandong wen shi zi liao
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-04 Dandong Shi (China) -- History
 
Antpac Record

134.  Dandong wen shi zi liao
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Dandong Shi (China) -- History
 
Antpac Record

135.  Dang dai Gang Ao yan jiu
Resource type: serial
  Subject: Macau (China : Special Administrative Region); Hong Kong (China)
 
Antpac Record

136.  Dang dai Gang Ao yan jiu
Resource type: full-text journal
  Subject: Macau (China : Special Administrative Region); Hong Kong (China)
 
Antpac Record

137.  Dang dai Guizhou
Resource type: full-text journal
  Subject: 880-03 Guizhou Sheng (China)
 
 
Antpac Record

138.  Dang dai Guizhou
Resource type: serial
  Subject: 880-03 Guizhou Sheng (China)
 
 
Antpac Record

139.  Dang dai Zhongguo shi yan jiu / Dang dai Zhongguo shi yan jiu bian ji bu bian ji
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Politics and government -- 2002-; China -- Politics and government -- 1976-2002; China -- History -- 2002-; China -- History -- 1976-2002
 
 
 
Antpac Record

140.  Dang dai Zhongguo shi yan jiu / Dang dai Zhongguo shi yan jiu bian ji bu bian ji
Resource type: serial
  Subject: China -- Politics and government -- 2002-; China -- Politics and government -- 1976-2002; China -- History -- 2002-; China -- History -- 1976-2002
 
 
 
Antpac Record

141.  Dang dai Zhongguo zheng zhi da shi dian 1949-1990 / zhu bian Liao Gailong, Zhao Baoxu, Du Qinglin fu zhu bian Zhang Zhanbin [and others]
Resource type: reference resource
  Subject: China -- Politics and government -- 1949- -- Chronology; China -- History -- 1949- -- Dictionaries; China -- Politics and government -- 1949- -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

142.  Dang dai Zhongguo zheng zhi yan jiu bao gao / Shenzhen da xue dang dai Zhongguo zheng zhi yan jiu suo bian
Resource type: serial
  Subject: China -- Politics and government -- 2002-; China -- Politics and government -- 1976-2002
 
Antpac Record

143.  Danjiang shi xue = The journal of the Department of History, Tamkang University
Resource type: serial
  Subject: China -- History; History
 
Antpac Record

144.  Danjiangkou wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Hubei Sheng Danjiangkou Shi wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Danjiangkou Shi (China) -- History
 
Antpac Record

145.  Danleng wen shi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Sichuan Sheng Danleng Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian yin
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Danling Xian (China) -- History
 
Antpac Record

146.  Dantu wen shi zi liao / Zheng xie Dantu Xian wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Dantu Xian (China) -- History
 
Antpac Record

147.  Danyang wen shi zi liao / [Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Danyang Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui]
Resource type: serial
  Subject: 880-04 Danyang Xian (China) -- History
 
Antpac Record

148.  Danzhai Xian wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Danzhai Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject: 880-05 Danzhai Xian (China) -- History
 
Antpac Record

149.  Deng Xiaoping da ci dian Panqi zhu bian
Resource type: reference resource
  Subject:
 
Antpac Record

150.  Di li xue bao = Journal of geographical science
Resource type: serial
  Subject: Taiwan -- Geography
 
Antpac Record

 
Viewing 126 to 150 of 1103 results  « Back  1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12   ...45   Next »Dataset last updated on Jan 26 2015 1:18PM
Searching 86,299 titles and 115,754 links