Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » Literature & Languages » East Asian » Chinese   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 

 

Viewing 101 to 125 of 728 results  « Back  1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12   ...30   Next »

101.  Fan yi cheng yu ci dian Jiang Yinnan bian zhu
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Synonyms and antonyms; Chinese language -- Idioms -- Dictionaries
 
Antpac Record

102.  Fan yi ci ci dian Lin Yushan bian
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Synonyms and antonyms -- Dictionaries
 
Antpac Record

103.  Fan yi ci ying yong ci dian Fanyici yingyong cidian / Xu Anchong zhu bian [bian zhe Bai Suyun ... et. al.]
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Usage; Chinese language -- Synonyms and antonyms -- Dictionaries
 
Antpac Record

104.  Fang cao. Wang luo ban xiao shuo yue kan
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese fiction -- 21st century; Chinese literature -- 21st century
 
Antpac Record

105.  Fang cao. Wang luo ban xiao shuo yue kan
Resource type: serial
  Subject: Chinese fiction -- 21st century; Chinese literature -- 21st century
 
Antpac Record

106.  Fang yan = Fngyn
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese language -- Dialects
 
 
 
Antpac Record

107.  Fang yan = Fngyn
Resource type: serial
  Subject: Chinese language -- Dialects
 
 
 
Antpac Record

108.  Fei: qi huan shi jie
Resource type: serial
  Subject: Science fiction, Chinese
 
Antpac Record

109.  Fei: qi huan shi jie
Resource type: full-text journal
  Subject: Science fiction, Chinese
 
Antpac Record

110.  Fujian wen xue = Fujian wenxue
Resource type: serial
  Subject: Chinese literature -- China -- Fujian Sheng
 
 
 
Antpac Record

111.  Fujian wen xue = Fujian wenxue
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese literature -- China -- Fujian Sheng
 
 
 
Antpac Record

112.  Gong geng
Resource type: serial
  Subject: Chinese literature
 
 
Antpac Record

113.  Gong geng
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese literature
 
 
Antpac Record

114.  Gu dai Han yu zi dian Zhang Shuangdi, Chen Tao zhu bian
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Dictionaries
 
Antpac Record

115.  Gu dian wen xue zhi shi = Gudian wenxue zhishi
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese literature -- History and criticism
 
 
Antpac Record

116.  Gu dian wen xue zhi shi = Gudian wenxue zhishi
Resource type: serial
  Subject: Chinese literature -- History and criticism
 
 
Antpac Record

117.  Gu Han yu chang yong ci ci dian Guhanyu changyongci cidian / zhu bian Chen Tao bian zhe Chen Tao ... [et al.]
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

118.  Gu Han yu chang yong zi zi yuan zi dian Da Shiping, Shen Guanghai bian zhu
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Etymology -- Glossaries, vocabularies, etc
 
 
Antpac Record

119.  Gu Han yu shi yong ci dian Gu Han yu shi yong ci dian bian xie zu bian
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Dictionaries; Chinese language -- To 600 -- Dictionaries
 
Antpac Record

120.  Gu Han yu tong jia zi zi dian Ma Tianxiang, Xiao Jiazhi bian zhu Li Yifu jiao ding
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Semantics; Chinese language -- Etymology -- Dictionaries
 
Antpac Record

121.  Gu Han yu xu ci ci dian Bai Yulin, Chi Duo zhu bian
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Particles -- Dictionaries
 
Antpac Record

122.  Gu Han yu xu ci ci dian Wang Haifen ... [et al.]
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Particles -- Dictionaries
 
Antpac Record

123.  Gu Han yu xu ci yong fa ci dian Shanxi shi fan da xue ci dian bian xie zu
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Middle Chinese, 1200-1919 -- Particles -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

124.  Gu Han yu yan jiu = Guhanyu yanjiu
Resource type: serial
  Subject: Chinese language
 
 
Antpac Record

125.  Gu Han yu yan jiu = Guhanyu yanjiu
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese language
 
 
Antpac Record

 
Viewing 101 to 125 of 728 results  « Back  1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12   ...30   Next »Dataset last updated on Nov 23 2015 2:35PM
Searching 92,038 titles and 123,098 links