Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » Literature & Languages » East Asian » Chinese   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 

 

Viewing 126 to 150 of 686 results  « Back  1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12   ...28   Next »

126. Guo li Xinzhu shi fan xue yuan yu wen xue bao / Guo li Xinzhu shi fan xue yuan yu wen jiao yu xue xi bian yin
Resource type: serial
  Subject: Chinese language -- Study and teaching; Chinese philology
 
Antpac Record

127. Guo li Zhanghua shi fan da xue guo wen xi ji kan
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese language; Chinese literature -- History and criticism
 
Antpac Record

128. Guo li Zhanghua shi fan da xue guo wen xi ji kan
Resource type: serial
  Subject: Chinese language; Chinese literature -- History and criticism
 
Antpac Record

129. Guo Moruo xue kan = Guomoruo xuekan
Resource type: serial
  Subject:
 
 
 
Antpac Record

130. Guo Moruo xue kan = Guomoruo xuekan
Resource type: full-text journal
  Subject:
 
 
 
Antpac Record

131. Guo wen xue bao
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese language; Chinese literature -- History and criticism
 
Antpac Record

132. Guo wen xue bao
Resource type: serial
  Subject: Chinese language; Chinese literature -- History and criticism
 
Antpac Record

133. Han Ying cheng yu ci dian Dictionary of Chinese idioms / Shi Zhengxin, Wang Chunjing, Zhang Jianzhong bian zhu
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Dictionaries -- English; Chinese language -- Idioms; Chinese language -- Terms and phrases
 
Antpac Record

134. Han yu cheng yu fen lei ci dian zhu bian Ye Zixiong fu zhu bian Wu Derun, Qiu Xuanhuang, Zhou Zhengyi bian wei Zhou Shen ... [et al.]
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Idioms -- Dictionaries
 
Antpac Record

135. Han yu da ci dian Luo Zhufeng zhu bian Han yu da ci dian bian ji wei yuan hui, Han yu da ci dian bian zuan chu bian zuan
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Dictionaries
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antpac Record

136. Han yu xue bao = Hanyuxuebao = Chinese linguistics
Resource type: serial
  Subject: Chinese language -- Study and teaching; Chinese language
 
 
Antpac Record

137. Han yu xue bao = Hanyuxuebao = Chinese linguistics
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese language -- Study and teaching; Chinese language
 
 
Antpac Record

138. Han yu xue xi = Hanyu xuexi
Resource type: serial
  Subject: Chinese language
 
 
 
Antpac Record

139. Han yu xue xi = Hanyu xuexi
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese language
 
 
 
Antpac Record

140. Han yu zi yuan zi dian tu jie ben / zhu bian Xie Guanghui bian xie Xie Guanghui, Li Wenhong hui tu Chen Zheng, Chen Rong
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese characters -- Dictionaries; Chinese language -- Etymology -- Dictionaries
 
Antpac Record

141. Han zi wen hua
Resource type: serial
  Subject: Chinese philology; Chinese language -- Etymology
 
 
 
Antpac Record

142. Han zi wen hua
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese philology; Chinese language -- Etymology
 
 
 
Antpac Record

143. Han zi yi du zi dian zhu bian Wang Xinghan fu zhu bian Shi Ruifen zhi bi Wang Xinghan ... [deng]
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Dictionaries; Chinese language -- Heteronyms -- Dictionaries
 
Antpac Record

144. Hong dou: Red beans
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese literature -- China
 
 
Antpac Record

145. Hong dou: Red beans
Resource type: serial
  Subject: Chinese literature -- China
 
 
Antpac Record

146. Hong lou meng xue kan / Wen hua bu wen xue yi shu yan jiu yuan Hong lou meng xue kan bian ji wei yuan hui bian
Resource type: full-text journal
  Subject:
 
 
Antpac Record

147. Hong lou meng xue kan / Wen hua bu wen xue yi shu yan jiu yuan Hong lou meng xue kan bian ji wei yuan hui bian
Resource type: serial
  Subject:
 
 
Antpac Record

148. Hua cheng
Resource type: serial
  Subject: Chinese literature -- 20th century
 
Antpac Record

149. Hua cheng
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese literature -- 20th century
 
Antpac Record

150. Hua wen wen xue: Tai Gang yu hai wai
Resource type: serial
  Subject: Chinese literature -- 20th century
 
 
 
 
Antpac Record

 
Viewing 126 to 150 of 686 results  « Back  1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12   ...28   Next »Dataset last updated on Oct 1 2014 11:22AM
Searching 77,030 titles and 104,833 links