Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in Reference Resources  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » Reference Resources » Arts (Visual & Performing) » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   Reference Resources Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 76 to 91 of 91 results  « Back  1  2  3  [4]

76.  Who's who in opera Joyce Bourne consultant editor, Michael Kennedy
  Subject: Operas -- Characters -- Dictionaries; Operas -- Stories, plots, etc
 
Antpac Record

77.  World encyclopedia of contemporary theatre 5, Asia/Pacific / [edited by Rubin, Don ... [et al.]]
  Subject: Drama -- 20th century -- Encyclopedias; Theater -- Pacific Area -- History -- 20th century -- Encyclopedias; Theater -- Asia -- History -- 20th century -- Encyclopedias
 
Antpac Record

78.  World encyclopedia of contemporary theatre Vol. 1, Europe / [edited by Don Rubin]
  Subject: Theater -- Europe -- 20th century -- Encyclopedias
 
Antpac Record

79.  The World encyclopedia of contemporary theatre. Vol. 2, Americas / edited by Don Rubin and Carlos Solo'rzano
  Subject: Drama -- History -- 20th century -- Encyclopedias; Theater -- America -- History -- 20th century -- Encyclopedias
 
Antpac Record

80.  The World encyclopedia of contemporary theatre. Vol. 3, Africa / edited by Don Rubin, Ousmane Diakhate' and Hansel Ndumbe Eyoh
  Subject: Theater -- Africa -- History -- 20th century -- Encyclopedias
 
Antpac Record

81.  Xing cao da zi dian / Shu xue hui bian zuan
  Subject: Calligraphy, Chinese -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

82.  Xuan li de shi kong dian ying, dian shi / [Wang Wenbin, Chen Xiaoyun, Zhuo Min zhu]
  Subject: Television -- History -- Study and teaching -- Dictionaries; Motion pictures -- History -- Study and teaching -- Dictionaries; Motion pictures
 
Antpac Record

83.  Zhongguo da bai ke quan shu. Dian ying [Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui Dian ying bian ji wei yuan hui, Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian ji bu bian]
  Subject: Motion pictures -- Encyclopedias
 
Antpac Record

84.  Zhongguo dang dai yi shu jie ming ren lu Zhongguo ming ren yan jiu yuan bian [Yi Tian, Ge De zhu bian]
  Subject: Artists -- China -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

85.  Zhongguo gu jin shu hua ming ren da ci dian zong gu wen Wang Xuezhong gu wen Hanbi, Pu Renliang, Yimo zhu bian Chen Binghua
  Subject: Calligraphers -- China -- Biography -- Dictionaries; Painters -- China -- Biography -- Dictionaries
 
Antpac Record

86.  Zhongguo hua lun ci dian Zhongguo hualun cidian / Tao Mingzhun bian zhu
  Subject: Painting, Chinese -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

87.  Zhongguo Kun ju da ci dian Wu Xinlei zhu bian Yu Weimin, Gu Lingsen fu zhu bian = Dictionary of Chinese Kunqu opera / chief editor Wu Xinlei deputy chief editor Yu Weimin and Gu Lingsen
  Subject: 880-06 Chinese drama -- China -- Jiangsu Sheng -- History and criticism -- Dictionaries; 880-05 Operas, Chinese -- China -- Jiangsu Sheng -- History and criticism -- Dictionaries; 880-04 Theater -- China -- Jiangsu Sheng -- History and criticism -- Dictio
 
Antpac Record

88.  Zhongguo li dai wen hua yi shu ming ren da ci dian Liu Bo zhu bian Zhang Tong, Shi Linlin fu zhu bian
  Subject: Artists -- China -- Biography -- Dictionaries
 
Antpac Record

89.  Zhongguo min jian yi shu da ci dian Liu Bo zhu bian
  Subject: Folk art -- China -- Dictionaries
 
Antpac Record

90.  Zhongguo shu fa ming zuo jian shang ci dian Li Mingfang, Chang guowu zhu bian
  Subject: Calligraphers -- China -- Biography; Calligraphy, Chinese -- Appreciation -- Dictionaries
 
Antpac Record

91.  Zhonghua shou cang da ci dian Beijing Dong fang shou cang jia xie hui bian zhu bian An Jiuliang, Li Xuemei fu zhu bian Ma Fazhu, Lin Xuan
  Subject: China -- Antiquities -- Dictionaries -- Chinese; Art objects, Chinese -- Dictionaries
 
Antpac Record

 
Viewing 76 to 91 of 91 results  « Back  1  2  3  [4]Dataset last updated on Nov 23 2015 2:35PM
Searching 92,038 titles and 123,098 links