Header Image
     question mark icon

Find Online Resources


Browse by Title in Reference Resources  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » Reference Resources » Engineering » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   Reference Resources Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 101 to 113 of 113 results  « Back  1  2  3  4  [5]

101. Wiley electrical and electronics engineering dictionary Steven M. Kaplan
  Subject: Electronics -- Dictionaries; Electrical engineering -- Dictionaries
 
Antpac Record

102. Wiley encyclopedia of operations research and management science editor-in-chief, James J. Cochran
A searchable encyclopedia, comprised of four main sections Applications and History Decision and Risk Analysis and Game Theory Optimization Models, Techniques, and Algorithms and Stochastic Models. It features contributions from diverse and international contributors from academia, industry, ... read more
  Subject: Industrial engineering -- Encyclopedias; System theory -- Encyclopedias; Management science -- Encyclopedias; Operations research -- Encyclopedias
 
Antpac Record

103. Xi tong ke xue da ci dian zhu bian Xu Guozhi
  Subject: Chinese language -- Dictionaries -- English; Systems engineering -- Dictionaries -- Chinese; Systems theory -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

104. Xian dai she ji ci dian zhu bian Zhang Xianrong bian zhe Zhang Xianrong, Chen Mai, Ji Huamei zhu shen Zheng Shiling
  Subject: Design -- Dictionaries -- Chinese; Industrial design -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

105. Ying Han bao shi ci dian Luan Bing'ao, Zhao Yi bian
  Subject: English language -- Dictionaries -- Chinese; Precious stones -- Dictionaries
 
Antpac Record

106. Ying Han shuang jie fen mo zhi jin ji shu ci dian Liu Yong, Yang Jian'gao, Dai Yu zhu bian Zhou Xin'gui, David E. Reisner zhu shen
  Subject: English language -- Dictionaries -- Chinese; Powder metallurgy -- Dictionaries
 
Antpac Record

107. Ying Han tu jie qi che gong cheng ci dian Shen Xijin, Li Jingsheng, Zhang Wenjie bian
  Subject: English language -- Dictionaries -- Chinese; Automobiles -- Dictionaries
 
Antpac Record

108. Ying Han tu mu jian zhu gong cheng da ci dian English-Chinese dictionary of civil and architecture engineering/ Li Kaiyun, Zhou Di zhu bian
  Subject: Building -- Dictionaries; Civil engineering -- Dictionaries
 
Antpac Record

109. Zhongguo da bai ke quan shu. Dian gong Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui Dian gong bian ji wei yuan hui, Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian ji bu
  Subject: Encyclopedias and dictionaries, Chinese; Electrical engineering -- Encyclopedias
 
Antpac Record

110. Zhongguo da bai ke quan shu. Hang kong, hang tian [Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui Hang kong, hang tian bian ji wei yuan hui, Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian ji bu bian]
  Subject: Astronautics -- Dictionaries -- Chinese; Aeronautics -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

111. Zhongguo dang dai fa ming jia da ci dian Zhongguo fa ming xie hui bian
  Subject: Technologists -- China -- Dictionaries; Scientists -- China -- Dictionaries; Inventors -- China -- Dictionaries
 
Antpac Record

112. Zhongguo nong ye bai ke quan shu. Shui li juan [Zhongguo nong ye bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui shui li juan bian ji wei yuan hui, Zhongguo nong ye bai ke quan shu bian ji bu bian]
  Subject: Hydraulic engineering -- Encyclopedias
 
 
Antpac Record

113. Zhongguo tu mu jian zhu bai ke ci dian Cheng shi gui hua yu feng jing yuan lin / [ben juan zhu bian Li Dehua, Zhu Zixuan]
  Subject: Gardens -- China -- Dictionaries; Gardens -- Dictionaries; Landscape architecture -- China -- Dictionaries; Landscape architecture -- Dictionaries; City planning -- China -- Dictionaries; City planning -- Dictionaries; Building -- China -- Dictionaries; B
 
Antpac Record

 
Viewing 101 to 113 of 113 results  « Back  1  2  3  4  [5]Dataset last updated on Aug 25 2014 1:40PM
Searching 82,090 titles and 110,703 links