Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in Reference Resources  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » Reference Resources » Engineering » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   Reference Resources Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 126 to 150 of 150 results  « Back  1  2  3  4  5  [6]

126.  Springer Lexikon Kosmetik und Kperpflege Marina Brle-Rapp
  Subject: Hygiene -- Dictionaries -- German; Cosmetics -- Dictionaries -- German
 
Antpac Record

127.  Springer Lexikon Kosmetik und Krperpflege Marina Bhrle-Rapp
  Subject: Hygiene -- Dictionaries -- German; Cosmetics -- Dictionaries -- German
 
Antpac Record

128.  Sweet's directory / McGraw-Hill Construction Information Group
  Subject: Building materials industry -- Canada -- Directories; Building materials industry -- United States -- Directories; Building fittings -- Canada -- Catalogs; Building fittings -- United States -- Catalogs; Building materials -- Canada -- Catalogs; Building
 
Antpac Record

129.  TechEncyclopedia
  Subject: Internet -- Terminology -- Dictionaries; Computer science -- Terminology; Technology -- Terminology
 
Antpac Record

130.  The telecommunications illustrated dictionary Julie K. Petersen
  Subject: Computer networks -- Dictionaries; Data transmission systems -- Dictionaries; Telecommunication -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

131.  Terminology of water supply and environmental sanitation Terminologie de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement du milieu / Paul J. Biron
  Subject: French language -- Dictionaries -- English; Sanitary engineering -- Dictionaries -- French; Water-supply engineering -- Dictionaries -- French; English language -- Dictionaries -- French; Sanitary engineering -- Dictionaries; Water-supply engineering -- D
 
Antpac Record

132.  ThomasGlobal
Directory of 700,000 manufacturers and distributors from 28 countries, classified by 11,000 products and services categories
  Subject: Manufactures -- Directories; Industries -- Directories
 
Antpac Record

133.  ThomasNet
Directory of over 650,000 manufacturers, distributors, and service companies indexed by 67,000 product and service categories. Resources include suppliers' product catalogs, e-commerce capabilities, over 20 million CAD drawings, and up-to-date product news. Search by: Product or service, ... read more
  Subject: Manufactures -- Canada -- Directories; Industries -- Canada -- Directories; Manufactures -- United States -- Directories; Industries -- United States -- Directories
 
Antpac Record

134.  Wa-Ei kenchiku ygo hygen jiten Hoshino Kazuhiro cho = Japanese-English terminology & collocation dictionary of architecture and building construction / by Kazuhiro Hoshino
  Subject: Japanese language -- Dictionaries -- English; Architecture -- Dictionaries -- Japanese; Buildings -- Dictionaries -- Japanese
 
Antpac Record

135.  The water dictionary a comprehensive reference of water terminology / Nancy E. McTigue, editor James M. Symons, editor emeritus
  Subject: Water treatment plants -- Dictionaries; Water-supply -- Dictionaries; Drinking water -- Dictionaries
 
Antpac Record

136.  The water encyclopedia hydrologic data and Internet resources / edited by Pedro Fierro, Jr., Evan K. Nyer
  Subject: Hydrology -- Charts, diagrams, etc; Water resources development -- Charts, diagrams, etc; Hydrology -- Computer network resources; Water resources development -- Computer network resources; Hydrology -- Encyclopedias; Water resources development -- Encycl
 
Antpac Record

137.  Wiley electrical and electronics engineering dictionary Steven M. Kaplan
  Subject: Electronics -- Dictionaries; Electrical engineering -- Dictionaries
 
Antpac Record

138.  Wiley encyclopedia of operations research and management science editor-in-chief, James J. Cochran
A searchable encyclopedia, comprised of four main sections Applications and History Decision and Risk Analysis and Game Theory Optimization Models, Techniques, and Algorithms and Stochastic Models. It features contributions from diverse and international contributors from academia, industry, ... read more
  Subject: Industrial engineering -- Encyclopedias; System theory -- Encyclopedias; Management science -- Encyclopedias; Operations research -- Encyclopedias
 
Antpac Record

139.  Xi tong ke xue da ci dian zhu bian Xu Guozhi
  Subject: Chinese language -- Dictionaries -- English; Systems engineering -- Dictionaries -- Chinese; Systems theory -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

140.  Xian dai jing xuan Ying Han ying xiang ji shu ci ku Select English-Chinese current terms of image technology / Guang bo dian ying dian shi bu dian ying shi ye guan li ju, Ji xie gong ye bu qin huang dao shi ting ji xie yan jiu suo bian
  Subject: English language -- Dictionaries -- Chinese; Audio-visual equipment -- Dictionaries
 
Antpac Record

141.  Xian dai she ji ci dian zhu bian Zhang Xianrong bian zhe Zhang Xianrong, Chen Mai, Ji Huamei zhu shen Zheng Shiling
  Subject: Design -- Dictionaries -- Chinese; Industrial design -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

142.  Ying Han bao shi ci dian Luan Bing'ao, Zhao Yi bian
  Subject: English language -- Dictionaries -- Chinese; Precious stones -- Dictionaries
 
Antpac Record

143.  Ying Han shuang jie fen mo zhi jin ji shu ci dian Liu Yong, Yang Jian'gao, Dai Yu zhu bian Zhou Xin'gui, David E. Reisner zhu shen
  Subject: English language -- Dictionaries -- Chinese; Powder metallurgy -- Dictionaries
 
Antpac Record

144.  Ying Han tu jie qi che gong cheng ci dian Shen Xijin, Li Jingsheng, Zhang Wenjie bian
  Subject: English language -- Dictionaries -- Chinese; Automobiles -- Dictionaries
 
Antpac Record

145.  Ying Han tu mu jian zhu gong cheng da ci dian English-Chinese dictionary of civil and architecture engineering/ Li Kaiyun, Zhou Di zhu bian
  Subject: Building -- Dictionaries; Civil engineering -- Dictionaries
 
Antpac Record

146.  Zhongguo da bai ke quan shu. Dian gong Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui Dian gong bian ji wei yuan hui, Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian ji bu
  Subject: Encyclopedias and dictionaries, Chinese; Electrical engineering -- Encyclopedias
 
Antpac Record

147.  Zhongguo da bai ke quan shu. Hang kong, hang tian [Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui Hang kong, hang tian bian ji wei yuan hui, Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian ji bu bian]
  Subject: Astronautics -- Dictionaries -- Chinese; Aeronautics -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

148.  Zhongguo dang dai fa ming jia da ci dian Zhongguo fa ming xie hui bian
  Subject: Technologists -- China -- Dictionaries; Scientists -- China -- Dictionaries; Inventors -- China -- Dictionaries
 
Antpac Record

149.  Zhongguo nong ye bai ke quan shu. Shui li juan [Zhongguo nong ye bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui shui li juan bian ji wei yuan hui, Zhongguo nong ye bai ke quan shu bian ji bu bian]
  Subject: Hydraulic engineering -- Encyclopedias
 
 
Antpac Record

150.  Zhongguo tu mu jian zhu bai ke ci dian Cheng shi gui hua yu feng jing yuan lin / [ben juan zhu bian Li Dehua, Zhu Zixuan]
  Subject: Gardens -- China -- Dictionaries; Gardens -- Dictionaries; Landscape architecture -- China -- Dictionaries; Landscape architecture -- Dictionaries; City planning -- China -- Dictionaries; City planning -- Dictionaries; Building -- China -- Dictionaries; B
 
Antpac Record

 
Viewing 126 to 150 of 150 results  « Back  1  2  3  4  5  [6]Dataset last updated on Jun 29 2015 3:16PM
Searching 89,777 titles and 120,037 links