Header Image
     question mark icon

Find Online Resources


Browse by Title in Reference Resources  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » Reference Resources » History » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   Reference Resources Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 151 to 175 of 184 results  « Back  1  2  3  4  5  6  [7]  8   Next »

151. Zang zu chuan tong wen hua ci dian zhu bian Xie Qihuang, Li Shuangjian, Danzhu'angben fu zhu bian Chen Qingying, Zhou Runnian, Mo Fushan
  Subject: Tibet Autonomous Region (China) -- Civilization -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

152. Zang zu da ci dian zhu bian Danzhu'angben ... [et al.]
  Subject: Tibetans -- China -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

153. Zhong wai li shi ren wu ci dian Huang Banghe, Pi Mingxiu zhu bian
  Subject: Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

154. Zhong wai zhan dian Dictionary of wars and battles
  Subject: China -- History, Military -- Dictionaries -- Chinese; Military history -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

155. Zhong wai zhan zheng zhan yi da ci dian zhu bian Chen Xiansi
  Subject: China -- History, Military -- Dictionaries; Military history -- Dictionaries; Battles -- China -- Dictionaries; Battles -- Dictionaries
 
Antpac Record

156. Zhongguo bai ke da ci dian Zhongguo bai ke da ci dian bian wei hui bian
  Subject: China -- Encyclopedias; Encyclopedias and dictionaries, Chinese
 
Antpac Record

157. Zhongguo bing cheng ming ren ci dian Bi Ping, Liu Zhao bian zhu
  Subject: China -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

158. Zhongguo dang dai wen hua ming ren xiao zhuan
  Subject: China -- Biography -- Dictionaries; China -- History -- 1949- -- Biography -- Dictionaries; Intellectuals -- China -- Biography -- Dictionaries
 
Antpac Record

159. Zhongguo di ming ci yuan Zhongguo diming ciyuan / zhu bian Jia Wenyu, Li Yin
  Subject: China -- Gazetteers; Names, Geographical -- China
 
 
Antpac Record

160. Zhongguo di ming you lai ci dian Niu Ruchen bian [xie] = Chinese placenames original dictionary / Niu Ruchen
  Subject: China -- Gazetteers; Names, Geographical -- China -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

161. Zhongguo di wang zai xiang ci dian
  Subject: China -- Kings and rulers -- Dictionaries; Prime ministers -- China -- Dictionaries
 
Antpac Record

162. Zhongguo ge ming shi chang yong ci dian Xu Fangzhi zhu bian
  Subject: China -- History -- 20th century -- Dictionaries -- Chinese; China -- History -- 19th century -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

163. Zhongguo ge ming shi ren wu ci dian He Dong, Yang Xiancai, Wang Shunsheng zhu bian
  Subject: China -- History -- 20th century -- Biography -- Dictionaries -- Chinese; China -- History -- 19th century -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

164. Zhongguo gu dai dian zhang zhi du da ci dian Tang Jiahong zhu bian
  Subject: China -- History -- Dictionaries -- Chinese; China -- Politics and government -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

165. Zhongguo gu jin ming ren da ci dian Zhuang Hanxin, Guo Juyuan bian zuan
  Subject: China -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

166. Zhongguo jin xian dai she hui si chao ci dian Wang Zhang, Hui Zhong zhu bian
  Subject: China -- Social conditions -- Dictionaries; China -- Intellectual life -- 19th century -- Dictionaries; China -- Intellectual life -- 20th century -- Dictionaries; Social sciences -- China -- Dictionaries; Political science -- China -- Dictionaries; Philo
 
Antpac Record

167. Zhongguo jin xian dai shi ji guo qing jiao yu ci dian Lu Hongde ... [deng] zhu bian
  Subject: China -- Encyclopedias
 
Antpac Record

168. Zhongguo kang Ri zhan zheng da ci dian zhu bian Liu Jianye fu zhu bian Li Liangzhi, Chen Zhizhong
  Subject: Sino-Japanese War, 1937-1945 -- Encyclopedias
 
Antpac Record

169. Zhongguo kang Ri zhan zheng ren wu da ci dian zhu bian Liu Jingquan fu zhu bian Shen Jiuquan, Wang Kaijie, Li Zhuo
  Subject: China -- History -- 1937-1945 -- Biography -- Dictionaries; Sino-Japanese War, 1937-1945 -- Biography -- Dictionaries
 
Antpac Record

170. Zhongguo li dai ren ming da ci dian Zhongguolidai renming dacidian / Zhang Huizhi, Shen Qiwei, Liu Dezhong zhu bian
  Subject: China -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

171. Zhongguo li shi dian gu ci dian Que Xunwu zhu bian
  Subject: China -- History -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

172. Zhongguo Li zu da ci dian gu wen Wang Yuefeng ... [deng] zhu bian Su Yingbo ... [deng] fu zhu bian Wang Huiye ... [deng] shen ding Li Guoqi
  Subject: 880-05 Li (Hainan people) -- China -- Hainan Sheng -- Dictionaries
 
Antpac Record

173. Zhongguo nian pu ci dian zhu bian Huang Xiuwen fu zhu bian Yin Yongqing, Zhou Qifu, Jiang Wenzhong
  Subject: China -- Biography -- Chronology; China -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

174. Zhongguo shao shu min zu ming ren ci dian Liu Deren ... [et al.] bian
  Subject: China -- Biography -- Dictionaries -- Chinese; Minorities -- Biography -- Dictionaries -- Chinese -- China
 
Antpac Record

175. Zhongguo shi xian da ci dian The Encyclopedia of Chinese cities & counties / [zhu bian Yan Chongnian]
  Subject: China -- Gazetteers
 
Antpac Record

 
Viewing 151 to 175 of 184 results  « Back  1  2  3  4  5  6  [7]  8   Next »Dataset last updated on Aug 25 2014 1:40PM
Searching 82,090 titles and 110,703 links