Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in Reference Resources  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » Reference Resources » History » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   Reference Resources Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 176 to 200 of 216 results  « Back  1  2  3  4  5  6  7  [8]  9   Next »

176. Worldmark encyclopedia of the states Timothy L. Gall, editor in chief
  Subject: United States -- Territories and possessions -- Encyclopedias; U.S. states -- Encyclopedias
 
Antpac Record

177. Xin Zhongguo jian she da ci dian Fan Maofa, Zhu Yuanzhen zhu bian
  Subject: China -- Economic conditions -- 1949- -- Dictionaries -- Chinese; China -- Politics and government -- 1949- -- Dictionaries -- Chinese; Industries -- Dictionaries -- Chinese -- China
 
Antpac Record

178. Xing shi ci dian Xing shi ci dian / Wang Wan-pang
  Subject: Names, Personal -- Chinese -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

179. Yi he tuan da ci dian Liao Yizhong zhu bian
  Subject: China -- History -- Boxer Rebellion, 1899-1901 -- Encyclopedias
 
 
Antpac Record

180. Zang zu chuan tong wen hua ci dian zhu bian Xie Qihuang, Li Shuangjian, Danzhu'angben fu zhu bian Chen Qingying, Zhou Runnian, Mo Fushan
  Subject: Tibet Autonomous Region (China) -- Civilization -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

181. Zang zu da ci dian zhu bian Danzhu'angben ... [et al.]
  Subject: Tibetans -- China -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

182. Zhejiang gu jin ren wu da ci dian Zong zhu bian Shan Jinhang zhu bian Wang Gennian, Chen Shunxuan, Zhou Wangsen, Dong Jianhe
  Subject: 880-04 Zhejiang Sheng (China) -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
 
 
Antpac Record

183. Zhong wai li shi ren wu ci dian Huang Banghe, Pi Mingxiu zhu bian
  Subject: Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

184. Zhong wai zhan dian Dictionary of wars and battles
  Subject: China -- History, Military -- Dictionaries -- Chinese; Military history -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

185. Zhong wai zhan zheng zhan yi da ci dian zhu bian Chen Xiansi
  Subject: China -- History, Military -- Dictionaries; Military history -- Dictionaries; Battles -- China -- Dictionaries; Battles -- Dictionaries
 
Antpac Record

186. Zhongguo bai ke da ci dian Zhongguo bai ke da ci dian bian wei hui bian
  Subject: China -- Encyclopedias; Encyclopedias and dictionaries, Chinese
 
Antpac Record

187. Zhongguo bing cheng ming ren ci dian Bi Ping, Liu Zhao bian zhu
  Subject: China -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

188. Zhongguo dang dai wen hua ming ren xiao zhuan
  Subject: China -- Biography -- Dictionaries; China -- History -- 1949- -- Biography -- Dictionaries; Intellectuals -- China -- Biography -- Dictionaries
 
Antpac Record

189. Zhongguo di ming ci yuan Zhongguo diming ciyuan / zhu bian Jia Wenyu, Li Yin
  Subject: China -- Gazetteers; Names, Geographical -- China
 
 
Antpac Record

190. Zhongguo di ming you lai ci dian Niu Ruchen bian [xie] = Chinese placenames original dictionary / Niu Ruchen
  Subject: China -- Gazetteers; Names, Geographical -- China -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

191. Zhongguo di wang zai xiang ci dian
  Subject: China -- Kings and rulers -- Dictionaries; Prime ministers -- China -- Dictionaries
 
Antpac Record

192. Zhongguo ge ming shi chang yong ci dian Xu Fangzhi zhu bian
  Subject: China -- History -- 20th century -- Dictionaries -- Chinese; China -- History -- 19th century -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

193. Zhongguo ge ming shi ren wu ci dian He Dong, Yang Xiancai, Wang Shunsheng zhu bian
  Subject: China -- History -- 20th century -- Biography -- Dictionaries -- Chinese; China -- History -- 19th century -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

194. Zhongguo gu dai dian zhang zhi du da ci dian Tang Jiahong zhu bian
  Subject: China -- History -- Dictionaries -- Chinese; China -- Politics and government -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

195. Zhongguo gu jin ming ren da ci dian Zhuang Hanxin, Guo Juyuan bian zuan
  Subject: China -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

196. Zhongguo jin xian dai she hui si chao ci dian Wang Zhang, Hui Zhong zhu bian
  Subject: China -- Social conditions -- Dictionaries; China -- Intellectual life -- 19th century -- Dictionaries; China -- Intellectual life -- 20th century -- Dictionaries; Social sciences -- China -- Dictionaries; Political science -- China -- Dictionaries; Philo
 
Antpac Record

197. Zhongguo jin xian dai shi ji guo qing jiao yu ci dian Lu Hongde ... [deng] zhu bian
  Subject: China -- Encyclopedias
 
Antpac Record

198. Zhongguo kang Ri zhan zheng da ci dian zhu bian Liu Jianye fu zhu bian Li Liangzhi, Chen Zhizhong
  Subject: Sino-Japanese War, 1937-1945 -- Encyclopedias
 
Antpac Record

199. Zhongguo kang Ri zhan zheng ren wu da ci dian zhu bian Liu Jingquan fu zhu bian Shen Jiuquan, Wang Kaijie, Li Zhuo
  Subject: China -- History -- 1937-1945 -- Biography -- Dictionaries; Sino-Japanese War, 1937-1945 -- Biography -- Dictionaries
 
Antpac Record

200. Zhongguo li dai ren ming da ci dian Zhongguolidai renming dacidian / Zhang Huizhi, Shen Qiwei, Liu Dezhong zhu bian
  Subject: China -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

 
Viewing 176 to 200 of 216 results  « Back  1  2  3  4  5  6  7  [8]  9   Next »Dataset last updated on Oct 28 2014 10:32AM
Searching 84,816 titles and 114,089 links