Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in Reference Resources  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » Reference Resources » History » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   Reference Resources Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 176 to 194 of 194 results  « Back  1  2  3  4  5  6  7  [8]

176. Zhongguo jin xian dai she hui si chao ci dian Wang Zhang, Hui Zhong zhu bian
  Subject: China -- Social conditions -- Dictionaries; China -- Intellectual life -- 19th century -- Dictionaries; China -- Intellectual life -- 20th century -- Dictionaries; Social sciences -- China -- Dictionaries; Political science -- China -- Dictionaries; Philo
 
Antpac Record

177. Zhongguo jin xian dai shi ji guo qing jiao yu ci dian Lu Hongde ... [deng] zhu bian
  Subject: China -- Encyclopedias
 
Antpac Record

178. Zhongguo kang Ri zhan zheng da ci dian zhu bian Liu Jianye fu zhu bian Li Liangzhi, Chen Zhizhong
  Subject: Sino-Japanese War, 1937-1945 -- Encyclopedias
 
Antpac Record

179. Zhongguo kang Ri zhan zheng ren wu da ci dian zhu bian Liu Jingquan fu zhu bian Shen Jiuquan, Wang Kaijie, Li Zhuo
  Subject: China -- History -- 1937-1945 -- Biography -- Dictionaries; Sino-Japanese War, 1937-1945 -- Biography -- Dictionaries
 
Antpac Record

180. Zhongguo li dai ren ming da ci dian Zhongguolidai renming dacidian / Zhang Huizhi, Shen Qiwei, Liu Dezhong zhu bian
  Subject: China -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

181. Zhongguo li shi dian gu ci dian Que Xunwu zhu bian
  Subject: China -- History -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

182. Zhongguo Li zu da ci dian gu wen Wang Yuefeng ... [deng] zhu bian Su Yingbo ... [deng] fu zhu bian Wang Huiye ... [deng] shen ding Li Guoqi
  Subject: 880-05 Li (Hainan people) -- China -- Hainan Sheng -- Dictionaries
 
Antpac Record

183. Zhongguo nian pu ci dian zhu bian Huang Xiuwen fu zhu bian Yin Yongqing, Zhou Qifu, Jiang Wenzhong
  Subject: China -- Biography -- Chronology; China -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

184. Zhongguo shao shu min zu ming ren ci dian Liu Deren ... [et al.] bian
  Subject: China -- Biography -- Dictionaries -- Chinese; Minorities -- Biography -- Dictionaries -- Chinese -- China
 
Antpac Record

185. Zhongguo shi xian da ci dian The Encyclopedia of Chinese cities & counties / [zhu bian Yan Chongnian]
  Subject: China -- Gazetteers
 
Antpac Record

186. Zhongguo wen hua ci dian Shi xuanyuan ... [et al.] zhu bian
  Subject: China -- Civilization -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

187. Zhongguo xian dai shi ci dian Wang Zonghua zhu bian
  Subject: China -- History -- 20th century -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

188. Zhongguo xian dai shi ci dian Zhongguo xiandaishi cidian / zhu bian Wang Jinwu, Chen Ruiyun
  Subject: China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

189. Zhongguo xing shi ci dian Chen Mingyuan, Wang Zonghu zhu bian
  Subject: Names, Personal -- Chinese -- Dictionaries
 
Antpac Record

190. Zhongguo Zang zu wen hua yi shu cai hui da guan tu shuo ming jing Zongzhelajie zhu bian
  Subject: Tibet Autonomous Region (China) -- Encyclopedias; Buddhist painting -- China -- Tibet; Painting, Tibetan
 
Antpac Record

191. Zhonghua Qin wen hua ci dian Zhonghua Qin wen hua ci dian bian wei hui bian
  Subject: China -- History -- Qin dynasty, 221-207 B.C. -- Dictionaries; China -- Civilization -- 221 B.C.-960 A.D. -- Dictionaries
 
Antpac Record

192. Zhonghua Renmin Gongheguo ren wu ci dian (1949-1989) Wang Naizhuang, Wang Deshu zhu bian
  Subject: China -- Biography; China -- Biography -- Dictionaries -- Chinese; China -- History -- 1949- -- Biography
 
Antpac Record

193. Zhonghua Renmin Gongheguo shi ci dian Zhong hua ren min gong he guo shi cidian / Zhu Jianhua, Guo Binwei zhu bian
  Subject: China -- History -- 1949- -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

194. Zhuang zu bai ke ci dian Zhuang zu bai ke ci dian bian zuan wei yuan hui bian
  Subject: Zhuang (Chinese people) -- Encyclopedias
 
Antpac Record

 
Viewing 176 to 194 of 194 results  « Back  1  2  3  4  5  6  7  [8]Dataset last updated on Oct 20 2014 7:46PM
Searching 84,267 titles and 113,326 links