Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in Reference Resources  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » Reference Resources » Law, Political Science, & Government » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   Reference Resources Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 151 to 166 of 166 results  « Back  1  2  3  4  5  6  [7]

151. Xi Han jian ming jun shi ke ji ci dian Diccionario militar y tecnico conciso espanol - chino / Su Dezhi bian zhu
  Subject: Spanish language -- Dictionaries -- Chinese; Military art and science -- Dictionaries -- Spanish
 
Antpac Record

152. Xian dai guo ji guan xi shi ci dian Shi Lei, Lu Yi zhu bian
  Subject: World politics -- 20th century -- Dictionaries -- Chinese; International relations -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

153. Ying Han jun shi xin ci ku A new dictionary of English-Chinese of [sic] military affairs / Hu Zhiyong zhu bian
  Subject: English language -- Dictionaries -- Chinese; Military art and science -- Dictionaries
 
Antpac Record

154. Zhi shi chan quan fa xue ci dian Dictionary of intellectual property law / 5141 ke ti zu bian
  Subject: Intellectual property -- Dictionaries -- Chinese; Intellectual property -- Terminology
 
Antpac Record

155. Zhongguo da bai ke quan shu. Cai zheng, shui shou, jin rong, jia ge [zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui Cai zheng shui shou jin rong jia ge bian ji wei yuan hui, zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian ji bu bian]
  Subject: Prices; Finance; Taxation -- Encyclopedias; Finance, Public -- Encyclopedias
 
Antpac Record

156. Zhongguo da bai ke quan shu. Jun shi Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian ji bu bian
  Subject: Encyclopedias and dictionaries, Chinese; Military art and science -- China -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

157. Zhongguo gong chan dang li shi da ci dian A dictionary of the history of the Chinese Communist Party / [zhu bian Liao Gailong]
  Subject: Communists -- China -- Biography -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

158. Zhongguo gong chan dang li shi da ci dian she hui zhu yi shi qi / [zhu bian Liao Gailong]
  Subject: China -- Politics and government -- 1949- -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

159. Zhongguo gu dai zheng zhi zhi du shi ci dian Zhou Fazeng, Chen Longtao, Qi Jixiang zhu bian
  Subject: China -- Politics and government -- Dictionaries
 
Antpac Record

160. Zhongguo gu dai zhi guan da ci dian zhu bian Zhang Zhenglang
  Subject: China -- Officials and employees -- Titles -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

161. Zhongguo jun shi ming yan ci dian [ Zhongguo jun shi ming yan ci dian bian xie zu]
  Subject: Military art and science -- Quotations, maxims, etc. -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

162. Zhongguo jun shi zhi shi ci dian Zhongguo jun shi zhi shi ci dian bian xie zu zhu bian Yang Qingwang, Ha Hua
  Subject: Military art and science -- Dictionaries -- Chinese -- China
 
 
Antpac Record

163. Zhongguo li dai guan zhi da ci dian ming yu zhu bian Zhang Zhenglang zhu bian L Zongli
  Subject: China -- Officials and employees -- Titles -- Dictionaries; China -- Politics and government -- Dictionaries; Titles of honor and nobility -- China -- Dictionaries
 
Antpac Record

164. Zhongguo li dai zhi guan ci dian [Ri] Ri Zhong min zu ke xue yan jiu suo bian Xiang Yixian, Zheng Tian'gang yi Liu Jianmin jiao
  Subject: Civil service positions -- China -- History -- Dictionaries
 
Antpac Record

165. Zhongguo li dai zhi guan ci dian He Xuzhi bian zhu
  Subject: China -- Officials and employees -- Titles -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

166. Zhongguo zheng dang ci dian Zhong guo zheng dang ci dian / Song Chun, Zhu Jianhua zhu bian
  Subject: Political parties -- China -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

 
Viewing 151 to 166 of 166 results  « Back  1  2  3  4  5  6  [7]Dataset last updated on Oct 1 2014 11:22AM
Searching 77,030 titles and 104,833 links