Header Image
     question mark icon

Find Online Resources


Browse by Title in Reference Resources  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » Reference Resources » Literature & Languages » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   Reference Resources Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 226 to 250 of 285 results  « Back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12   Next »

226. Tong jia zi xiao zi dian Xia Jianqin, Xia Bingchen
  Subject: Chinese language -- Synonyms and antonyms -- Dictionaries
 
Antpac Record

227. Tong yi cheng yu ci dian Jiang Yinnan bian zhu
  Subject: Chinese language -- Terms and phrases; Chinese language -- Synonyms and antonyms -- Dictionaries
 
Antpac Record

228. Tony Schwartz records the sound of children
  Subject: Children -- Quotations
 
Antpac Record

229. Visual English dictionary
  Subject: Picture dictionaries, English
 
Antpac Record

230. Visuwords
  Subject: Thesauri; English language -- Synonyms and antonyms -- Dictionaries; English language -- Synonyms and antonyms
 
Antpac Record

231. A vocabulary of words beginning with the letter B compiled by W. Gee
  Subject: English language -- Glossaries, vocabularies, etc; English language -- Lexicography
 
Antpac Record

232. Wen xue ren wu jian shang ci dian. Zhongguo wen xue zhi bu gu wen Zhang Peiheng zhu bian Wu Weibin, Zhang Bing
  Subject: Chinese literature -- Dictionaries -- Chinese; Characters and characteristics in literature -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

233. Wen xue zuo pin ren wu ci dian ben ce zhu bian Zhu Quan
  Subject: Literature -- Dictionaries; Chinese literature -- Dictionaries; Characters and characteristics in literature -- Dictionaries
 
Antpac Record

234. Wen yi mei xue ci dian zhu bian Wang Xiangfeng fu zhu bian Wang Shide ... [et al]
  Subject: Aesthetics -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

235. The Wiley-Blackwell encyclopedia of eighteenth-century writers and writing, 1660-1789 Paul Baines, Julian Ferraro, Pat Rogers
  Subject: Authors, English -- 18th century -- Biography -- Dictionaries; English literature -- 18th century -- Bio-bibliography -- Dictionaries; English literature -- 18th century -- Encyclopedias
 
Antpac Record

236. Works.
  Subject:
 
 
Antpac Record

237. The world encyclopedia of contemporary theatre. Vol. 4, The Arab world Don Rubin, [editor]
  Subject: Theater -- Arab countries -- Encyclopedias
 
Antpac Record

238. World poets Ron Padgett, editor in chief
  Subject: Poetry; Poets -- Encyclopedias; Poets -- Biography; Poetry -- Bio-bibliography
 
Antpac Record

239. World press encyclopedia a survey of press systems worldwide / Amanda C. Quick, project editor
  Subject: Mass media -- Encyclopedias; Press -- Encyclopedias
 
Antpac Record

240. Writers for young adults Ted Hipple, editor
  Subject: Young adult literature; Authors, English -- Biography -- Dictionaries; Authors, American -- Biography -- Dictionaries; Young adult literature, English -- Bio-bibliography -- Dictionaries; Young adult literature, American -- Bio-bibliography -- Dictionarie
 
Antpac Record

241. Writers for young adults. Supplement I Ted Hipple, editor
  Subject: Authors, English -- Biography -- Dictionaries; Authors, American -- Biography -- Dictionaries; Young adult literature, English -- Bio-bibliography -- Dictionaries; Young adult literature, American -- Bio-bibliography -- Dictionaries
 
Antpac Record

242. Xi fang wen ti xue ci dian A dictionary of Western stylistics / Hu Zhuanglin, Liu Shisheng zhu bian
  Subject: English language -- Dictionaries -- Chinese; Style, Literary -- Dictionaries; Language and languages -- Style -- Dictionaries
 
Antpac Record

243. Xi you ji ci dian Zeng Shangyan zhu
  Subject:
 
Antpac Record

244. Xian dai Han yu da ci dian Xiandaihanyu dacidian / [bian zuan Xian dai Han yu da ci dian bian wei hui]
  Subject: Chinese language -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

245. Xian dai Han yu gui fan ci, nan ci, xin ci zhu bian Ni Wenjie, Chen Mengqin
  Subject: Chinese language -- New words -- Dictionaries; Chinese language -- Vocabulary -- Dictionaries
 
 
 
 
 
Antpac Record

246. Xian dai Han yu gui fan zi dian Xiandai Hanyu guifan zidian / shou xi gu wen L Shuxiang zhu bian Li Xingjian
  Subject: Chinese language -- Standardization -- Dictionaries
 
Antpac Record

247. Xian dai Han yu liang ci yong fa ci dian Guo Xianzhen zhu
  Subject: Chinese language -- Quantifiers -- Dictionaries
 
Antpac Record

248. Xian dai Han yu san yin ci ci dian Xiandai Hanyu sanyinci cidian / Wang Yyankun bian
  Subject: Chinese language -- Dictionaries
 
Antpac Record

249. Xian dai Han yu suo le yu ci dian Xindai Hanyu suoleyu cidian / Yuan Hui, Ruan Xianzhong zhu bian
  Subject: Chinese language -- Terms and phrases; Abbreviations, Chinese -- Dictionaries
 
Antpac Record

250. Xian dai Han yu yu fa xin xi ci dian xiang jie The grammatical knowledge-base of contemporary Chinese: a complete specification / Yu Shiwen ... [deng] zhu Lu Jianming, Guo Rui shen jiao
  Subject: Chinese language -- Grammar -- Data processing; Chinese language -- Grammar -- Dictionaries -- Data processing
 
Antpac Record

 
Viewing 226 to 250 of 285 results  « Back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12   Next »Dataset last updated on Sep 15 2014 4:39PM
Searching 83,884 titles and 112,884 links