Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in Reference Resources  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » Reference Resources » Literature & Languages » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   Reference Resources Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 226 to 250 of 260 results  « Back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11   Next »

226. Xian dai Han yu suo le yu ci dian Xindai Hanyu suoleyu cidian / Yuan Hui, Ruan Xianzhong zhu bian
  Subject: Chinese language -- Terms and phrases; Abbreviations, Chinese -- Dictionaries
 
Antpac Record

227. Xian dai Han yu yu fa xin xi ci dian xiang jie The grammatical knowledge-base of contemporary Chinese: a complete specification / Yu Shiwen ... [deng] zhu Lu Jianming, Guo Rui shen jiao
  Subject: Chinese language -- Grammar -- Data processing; Chinese language -- Grammar -- Dictionaries -- Data processing
 
Antpac Record

228. Xie hou yu ci dian Wen Duanzheng, Shen Huiyun, Gao Zengde bian [xie]
  Subject: Proverbs, Chinese -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

229. Xie hou yu da ci dian Wang Taoyu bian zhu
  Subject: Proverbs, Chinese -- Dictionaries
 
Antpac Record

230. Xin wen xue da ci dian A dictionary of modern journalism
  Subject: Journalism -- Dictionaries
 
Antpac Record

231. Xin Ying Han shuang jie ci dian New English dictionary with Chinese translation / zhu bian Lin Hongzhi
  Subject: English language -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

232. Yin yong yu ci dian Zhu Zuyan bian zhu
  Subject: Quotations, Chinese
 
Antpac Record

233. Yin yun xue ci dian zhu bian Cao Shujing fu zhu bian Xie Jifeng bian zhe Weichi Zhiping ... [et al.]
  Subject: Chinese language -- Phonetics -- Bibliography; Chinese language -- Phonetics -- Dictionaries
 
Antpac Record

234. Ying Han shuang jie Shashibiya da ci dian Liu Bingshan bian zuan Chu Guolei zhu bian = A Shakespeare dictionary for Chinese students / edited by Liu Bingshan with the assistance of Chu Guolei
  Subject:
 
 
Antpac Record

235. YourDictionary.com language dictionaries
  Subject: Dictionaries, Polyglot -- Computer network resources; Language and languages -- Dictionaries -- Computer network resources; Encyclopedias and dictionaries -- Computer network resources
 
Antpac Record

236. Yue fu shi jian shang ci dian zhu bian Li Chunxiang fu zhu bian Ge Jingchun ... [et al.]
  Subject: Yue fu (Chinese poetry) -- History and criticism -- Dictionaries
 
Antpac Record

237. Zhongguo dang dai shi ci yi shu jia da ci dian Huo Songlin zhu bian
  Subject: Poets, Chinese -- 20th century -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

238. Zhongguo dian gu da ci dian Xin Yi, Cheng Zhiwei zhu bian
  Subject: Chinese language -- Terms and phrases -- Dictionaries; Chinese language -- Idioms -- Dictionaries
 
Antpac Record

239. Zhongguo gu dai wen xue li lun ci dian zhu bian Zhao Zecheng, Zhang Liandi, Bi Wanchen
  Subject: Authors, Chinese -- Biography -- Dictionaries; Chinese literature -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

240. Zhongguo gu dai wen xue ming zhu ren wu xing xiang ci dian Han Zhaoqi zhu bian
  Subject: Characters and characteristics in literature -- Dictionaries -- Chinese; Chinese literature -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

241. Zhongguo gu dai wen xue zuo pin duo jie da ci dian zhu bian Jia Chuantang bian zhu Ma Xiangyang ... [et al.]
  Subject: Chinese literature -- History and criticism; Chinese literature -- Dictionaries
 
Antpac Record

242. Zhongguo gu dai xi qu wen xue ci dian zhu bian Deng Shaoji fu zhu bian Yao Shuyi, Wang Yongkuan
  Subject: Chinese drama -- Dictionaries
 
Antpac Record

243. Zhongguo gu dai xiao shuo ci dian zhu bian Zheng Yunbo fu zhu bian Wu Gan bian zhu Zheng Yunbo ... [deng]
  Subject: Chinese fiction -- Dictionaries
 
Antpac Record

244. Zhongguo gu dai xiao shuo su yu da ci dian Zhai Jianbo bian zhu
  Subject: Chinese fiction -- Dictionaries; Porverbs, Chinese -- Dictionaries; Chinese language -- Slang -- Dictionaries
 
Antpac Record

245. Zhongguo gu dian xiao shuo liu da ming zhu jian shang ci dian Huo Songlin zhu bian
  Subject: Chinese fiction -- History and criticism; Chinese fiction -- Dictionaries
 
Antpac Record

246. Zhongguo jin xian dai wen xue yi shu ci dian Wang Guangxi, Zhou Guanwu bian zhuan
  Subject: Arts, Chinese -- Dictionaries; Artists -- China -- Biography -- Dictionaries; Authors, Chinese -- 19th century -- Biography -- Dictionaries; Authors, Chinese -- 20th century -- Biography -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

247. Zhongguo min jian wen yi ci dian Yang Liangcai ...[et al.] bian xie
  Subject: Folk art -- Dictionaries -- Chinese -- China; Arts, Chinese -- Dictionaries
 
Antpac Record

248. Zhongguo shi hua ci dian zhu bian Jiang Zuyi, Chen Zhichun fu zhu bian Wang Yingzhi, Cao Xu, Mu [i.e. Wu] Gengcai
  Subject: Chinese poetry -- History and criticism -- Dictionaries
 
Antpac Record

249. Zhongguo su yu da ci dian Zhongguo suyu dacidian / [Zhu bian Wen Duanzheng]
  Subject: Chinese language -- Idioms -- Dictionaries; Proverbs, Chinese; Chinese language -- Slang -- Dictionaries
 
Antpac Record

250. Zhongguo tong su xiao shuo jian shang ci dian Zhou Juntao, Ouyang jian, Xiao Xiangkai zhu bian
  Subject: Folk literature, Chinese -- Dictionaries
 
Antpac Record

 
Viewing 226 to 250 of 260 results  « Back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11   Next »Dataset last updated on Oct 20 2014 7:46PM
Searching 84,267 titles and 113,326 links