Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in Reference Resources  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » Reference Resources » Literature & Languages » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   Reference Resources Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 76 to 100 of 260 results  « Back  1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11   ...11   Next »

76. Gu Han yu xu ci yong fa ci dian Shanxi shi fan da xue ci dian bian xie zu
  Subject: Chinese language -- Middle Chinese, 1200-1919 -- Particles -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

77. Gu jin cheng yu da ci dian Yang Renzhi bian zhu
  Subject: Chinese language -- Terms and phrases; Chinese language -- Idioms -- Dictionaries
 
Antpac Record

78. Gu jin Han yu xu ci da ci dian zhu bian Zhang Yujin fu zhu bian Shen Xiaolong, Chen Liu, He Shuibin
  Subject: Chinese language -- Ancient Chinese, 600-1200 -- Particles -- Dictionaries; Chinese language -- Particles -- Dictionaries
 
Antpac Record

79. Gu shu ren wu ci dian Zhuang Kehua zhu bian
  Subject: Chinese literature -- Dictionaries -- Chinese; Characters and characteristics in literature -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

80. Gu wen guan zhi ci dian zhu bian Li Xuelin, Chi Duo
  Subject:
 
Antpac Record

81. Gu yan yu ci dian Zhang Luyuan, Hu Shuangbao bian
  Subject: Proverbs, Chinese -- Dictionaries
 
Antpac Record

82. Gu yu ci jin yong ci dian Zhou Yonghui, Xie Guangqiong zhu bian
  Subject: Chinese language -- Usage -- Dictionaries; Chinese language -- Terms and phrases
 
Antpac Record

83. A Gustave Flaubert encyclopedia edited by Laurence M. Porter
  Subject:
 
Antpac Record

84. Han Ying cheng yu ci dian Dictionary of Chinese idioms / Shi Zhengxin, Wang Chunjing, Zhang Jianzhong bian zhu
  Subject: Chinese language -- Dictionaries -- English; Chinese language -- Idioms; Chinese language -- Terms and phrases
 
Antpac Record

85. Han Ying dui zhao Han yu duo yin zi xue xi shou ce bian zhe Chu Peiru, Jin Nailu yi zhe Chen Kunru, L Xinli, Liu Xin = Chinese multi-reading characters without tears / Chu Peiru, Jin Nailu Chen Kunru, Lu Xinli, Liu Xin
  Subject: Chinese language -- Heteronyms -- Dictionaries
 
Antpac Record

86. Han yu cheng yu fen lei ci dian zhu bian Ye Zixiong fu zhu bian Wu Derun, Qiu Xuanhuang, Zhou Zhengyi bian wei Zhou Shen ... [et al.]
  Subject: Chinese language -- Idioms -- Dictionaries
 
Antpac Record

87. Han yu cheng yu xue xi ci dian Hanyu chengyu xuexi cidian / zhu bian Wang Yaonan fu zhu bian Xu Zuyou bian zhe Cai Caibao ... [et al.]
  Subject: Chinese language -- Idioms -- Dictionaries
 
Antpac Record

88. Han yu da ci dian Luo Zhufeng zhu bian Han yu da ci dian bian ji wei yuan hui, Han yu da ci dian bian zuan chu bian zuan
  Subject: Chinese language -- Dictionaries
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antpac Record

89. Han yu li ju ci dian Wang Ailu bian zhu
  Subject: Chinese language -- Semantics -- Dictionaries; Chinese language -- Etymology -- Dictionaries; Chinese language -- Dictionaries
 
Antpac Record

90. Han yu xie hou yu xiao ci dian Feng Shisen zhu bian
  Subject: Proverbs, Chinese -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

91. Han yu zi yuan zi dian tu jie ben / zhu bian Xie Guanghui bian xie Xie Guanghui, Li Wenhong hui tu Chen Zheng, Chen Rong
  Subject: Chinese characters -- Dictionaries; Chinese language -- Etymology -- Dictionaries
 
Antpac Record

92. Han zi yi du zi dian zhu bian Wang Xinghan fu zhu bian Shi Ruifen zhi bi Wang Xinghan ... [deng]
  Subject: Chinese language -- Dictionaries; Chinese language -- Heteronyms -- Dictionaries
 
Antpac Record

93. Hebrisches und aramisches Handwrterbuch ber das Alte Testament. 3. Lieferung Wilhelm Gesenius begonnen von Rudolf Meyer unter verantwortlicher Mitarbeit von Johannes Renz bearbeitet und herausgegeben von Herbert Donner
  Subject: Hebrew language -- Dictionaries -- German
 
Antpac Record

94. Hebrisches und aramisches Handwrterbuch ber das Alte Testament. 4. Lieferung, N-P Wilhelm Gesenius begonnen von D. Rudolf Meyer bearbeitet und herausgegeben von Herbert Donner
  Subject: Religion; Aramaic language -- Etymology; Aramaic language -- Dictionaries -- German; Hebrew language -- Dictionaries -- German; Semitic languages
 
Antpac Record

95. Historical dictionary of Asian American literature and theater Wenying Xu
  Subject: Asian American authors -- Biography -- Dictionaries; American literature -- Asian American authors -- Bio-bibliography -- Dictionaries
 
Antpac Record

96. The insect that stole butter? Oxford dictionary of word origins / edited by Julia Cresswell
  Subject: English language -- Etymology -- Dictionaries
 
Antpac Record

97. The international encyclopedia of communication edited by Wolfgang Donsbach
  Subject: Communication -- Encyclopedias
 
Antpac Record

98. Japanese-English and English-Japanese dictionary By J.C. Hepburn ... Abridged by the author
  Subject: English language -- Dictionaries -- Japanese; Japanese language -- Dictionaries -- English
 
Antpac Record

99. Jian cheng he cheng ci dian Jianchenghe chengcidian / zhu bian Cao Jirong
  Subject: Chinese language -- Terms and phrases; Abbreviations, Chinese
 
Antpac Record

100. Jim Breen's WWWJDIC Japanese dictionary server (Monash University Site)
  Subject: Japanese language -- Computer network resources; Japanese language -- Dictionaries
 
Antpac Record

 
Viewing 76 to 100 of 260 results  « Back  1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11   ...11   Next »Dataset last updated on Oct 20 2014 7:46PM
Searching 84,267 titles and 113,326 links