Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in Reference Resources  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » Reference Resources » Literature & Languages » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   Reference Resources Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 176 to 200 of 223 results  « Back  1  2  3  4  5  6  7  [8]  9   Next »

176. Visual English dictionary
  Subject: Picture dictionaries, English
 
Antpac Record

177. Wen xue ren wu jian shang ci dian. Zhongguo wen xue zhi bu gu wen Zhang Peiheng zhu bian Wu Weibin, Zhang Bing
  Subject: Chinese literature -- Dictionaries -- Chinese; Characters and characteristics in literature -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

178. Wen xue zuo pin ren wu ci dian ben ce zhu bian Zhu Quan
  Subject: Literature -- Dictionaries; Chinese literature -- Dictionaries; Characters and characteristics in literature -- Dictionaries
 
Antpac Record

179. Wen yi mei xue ci dian zhu bian Wang Xiangfeng fu zhu bian Wang Shide ... [et al]
  Subject: Aesthetics -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

180. The world encyclopedia of contemporary theatre. Vol. 4, The Arab world Don Rubin, [editor]
  Subject: Theater -- Arab countries -- Encyclopedias
 
Antpac Record

181. World press encyclopedia a survey of press systems worldwide / Amanda C. Quick, project editor
  Subject: Mass media -- Encyclopedias; Press -- Encyclopedias
 
Antpac Record

182. Xi fang wen ti xue ci dian A dictionary of Western stylistics / Hu Zhuanglin, Liu Shisheng zhu bian
  Subject: English language -- Dictionaries -- Chinese; Style, Literary -- Dictionaries; Language and languages -- Style -- Dictionaries
 
Antpac Record

183. Xi you ji ci dian Zeng Shangyan zhu
  Subject:
 
Antpac Record

184. Xian dai Han yu da ci dian Xiandaihanyu dacidian / [bian zuan Xian dai Han yu da ci dian bian wei hui]
  Subject: Chinese language -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

185. Xian dai Han yu gui fan ci, nan ci, xin ci zhu bian Ni Wenjie, Chen Mengqin
  Subject: Chinese language -- New words -- Dictionaries; Chinese language -- Vocabulary -- Dictionaries
 
 
 
 
 
Antpac Record

186. Xian dai Han yu gui fan zi dian Xiandai Hanyu guifan zidian / shou xi gu wen L Shuxiang zhu bian Li Xingjian
  Subject: Chinese language -- Standardization -- Dictionaries
 
Antpac Record

187. Xian dai Han yu liang ci yong fa ci dian Guo Xianzhen zhu
  Subject: Chinese language -- Quantifiers -- Dictionaries
 
Antpac Record

188. Xian dai Han yu san yin ci ci dian Xiandai Hanyu sanyinci cidian / Wang Yyankun bian
  Subject: Chinese language -- Dictionaries
 
Antpac Record

189. Xian dai Han yu suo le yu ci dian Xindai Hanyu suoleyu cidian / Yuan Hui, Ruan Xianzhong zhu bian
  Subject: Chinese language -- Terms and phrases; Abbreviations, Chinese -- Dictionaries
 
Antpac Record

190. Xian dai Han yu yu fa xin xi ci dian xiang jie The grammatical knowledge-base of contemporary Chinese: a complete specification / Yu Shiwen ... [deng] zhu Lu Jianming, Guo Rui shen jiao
  Subject: Chinese language -- Grammar -- Data processing; Chinese language -- Grammar -- Dictionaries -- Data processing
 
Antpac Record

191. Xie hou yu ci dian Wen Duanzheng, Shen Huiyun, Gao Zengde bian [xie]
  Subject: Proverbs, Chinese -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

192. Xie hou yu da ci dian Wang Taoyu bian zhu
  Subject: Proverbs, Chinese -- Dictionaries
 
Antpac Record

193. Xin wen xue da ci dian A dictionary of modern journalism
  Subject: Journalism -- Dictionaries
 
Antpac Record

194. Xin Ying Han shuang jie ci dian New English dictionary with Chinese translation / zhu bian Lin Hongzhi
  Subject: English language -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

195. Yin yong yu ci dian Zhu Zuyan bian zhu
  Subject: Quotations, Chinese
 
Antpac Record

196. Yin yun xue ci dian zhu bian Cao Shujing fu zhu bian Xie Jifeng bian zhe Weichi Zhiping ... [et al.]
  Subject: Chinese language -- Phonetics -- Bibliography; Chinese language -- Phonetics -- Dictionaries
 
Antpac Record

197. Ying Han shuang jie Shashibiya da ci dian Liu Bingshan bian zuan Chu Guolei zhu bian = A Shakespeare dictionary for Chinese students / edited by Liu Bingshan with the assistance of Chu Guolei
  Subject:
 
 
Antpac Record

198. YourDictionary.com language dictionaries
  Subject: Dictionaries, Polyglot -- Computer network resources; Language and languages -- Dictionaries -- Computer network resources; Encyclopedias and dictionaries -- Computer network resources
 
Antpac Record

199. Yue fu shi jian shang ci dian zhu bian Li Chunxiang fu zhu bian Ge Jingchun ... [et al.]
  Subject: Yue fu (Chinese poetry) -- History and criticism -- Dictionaries
 
Antpac Record

200. Zhongguo dang dai shi ci yi shu jia da ci dian Huo Songlin zhu bian
  Subject: Poets, Chinese -- 20th century -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

 
Viewing 176 to 200 of 223 results  « Back  1  2  3  4  5  6  7  [8]  9   Next »Dataset last updated on Sep 22 2014 1:28PM
Searching 83,155 titles and 112,083 links