Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in Reference Resources  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » Reference Resources » History » Asia » China   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   Reference Resources Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 

 

Viewing 1 to 25 of 71 results [1]  2  3   Next »

1.  Anhui bai ke quan shu Anhui baike quanshu / Anhui bai ke quan shu bian zuan gong zuo wei yuan hui, Anhui bai ke quan shu bian ji wei yuan hui bian
  Subject: 880-04 Anhui Sheng (China) -- Encyclopedias
 
Antpac Record

2.  Anhui Sheng zhi. Da shi ji / Anhui Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
  Subject: 880-06 Anhui Sheng (China) -- History -- Chronology; 880-05 Anhui Sheng (China) -- Gazetteers; 880-04 Anhui Sheng (China) -- History
 
Antpac Record

3.  Aomen bai ke quan shu Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, Aomen ji jin hui bian zuan Wu Zhiliang, Yang Yunzhong zhu bian
  Subject: Macau (China : Special Administrative Region) -- Encyclopedias
 
Antpac Record

4.  Bai nian yu lu: 1911-2010 Zhongguo zui you ying xiang li de hua yu / Bai Yunzeng bian zhu
  Subject: China -- History -- 21st century; China -- History -- 20th century; Quotations, Chinese
 
Antpac Record

5.  Dang dai Zhongguo zheng zhi da shi dian 1949-1990 / zhu bian Liao Gailong, Zhao Baoxu, Du Qinglin fu zhu bian Zhang Zhanbin [and others]
  Subject: China -- Politics and government -- 1949- -- Chronology; China -- History -- 1949- -- Dictionaries; China -- Politics and government -- 1949- -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

6.  Deng Xiaoping da ci dian Panqi zhu bian
  Subject:
 
Antpac Record

7.  Di wang ci dian Chen Quanli, Hou Xinyi bian zhu
  Subject: China -- Kings and rulers -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

8.  Dongbei ren wu da ci dian Dongbei ren wu da ci dian bian wei hui bian
  Subject: Manchuria (China) -- Biography -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

9.  Er shi liu shi dian gu ci dian gu wen Zhou Gucheng zhu bian Chen Zhenjiang
  Subject: China -- History -- Dictionaries; Chinese language -- Terms and phrases; Allusions -- Dictionaries
 
Antpac Record

10.  Er shi wu shi ren ming da ci dian zhu bian Huang Huixian fu zhu bian Zhao Zexuan
  Subject: China -- Biography -- Dictionaries -- Chinese; China -- History -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
 
 
Antpac Record

11.  Guangdong yu di tu shuo [14 juan] / Liao Tingxiang deng zuan
  Subject: Guangdong Sheng (China) -- History -- Sources; Guangdong Sheng (China) -- Gazetteers
 
 
Antpac Record

12.  Guli Qin Huai di ming yuan / zhu bian Wang Furong, Yan Wenbin
  Subject: 880-03 Nanjing Shi (China) -- Gazetteers; Names, Geographical -- China -- Nanjing Shi
 
Antpac Record

13.  Han dai Chang'an ci dian Xi'an shi di fang zhi guan Zhang Yonglu zhu bian [zhuan gao Li Jianchao ... et al.]
  Subject: China -- History -- Han dynasty, 202 B.C.-220 A.D. -- Dictionaries; 880-05 Xi'an (Shaanxi Sheng, China) -- Dictionaries
 
Antpac Record

14.  Henan li dai ming ren ci dian Wang Tianxing, Wang Yaxing, Wang Zongyu zhu bian
  Subject: Henan Sheng (China) -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

15.  Historical dictionary of Chinese foreign policy Robert Sutter
  Subject: China -- Foreign relations -- 1949- -- Dictionaries
 
Antpac Record

16.  Huaxia fu n ming ren ci dian Huaxia fu n ming ren ci dian bian wei hui bian
  Subject: China -- Biography -- Dictionaries -- Chinese; Women -- Biography -- Dictionaries -- Chinese -- China
 
 
Antpac Record

17.  Hubei li shi ren wu ci dian zhu bian Pi Mingxiu fu zhu bian He Hao [zhuan gao ren Feng Chongde ... et al. cha tu Zhang Yong zhuan ti zhuan gao ren Guo Wuxin and others]
  Subject: Hubei Sheng (China) -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

18.  Hubei sheng zhi. Min cheng Hubei sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui
  Subject: 880-05 Hubei Sheng (China) -- Gazetteers; 880-04 Hubei Sheng (China) -- History; Public welfare -- China -- Hubei Sheng -- History
 
 
Antpac Record

19.  Jian ming Zhong hua Minguo shi zi dian Yang Liqiang, Liu Jikui zhu bian
  Subject: China -- History -- 20th century -- Dictionaries; China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

20.  Jiangxi li dai ren wu ci dian Chen Ronghua, Chen Boquan, He Youliang zhu bian
  Subject: Jiangxi Sheng (China) -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

21.  Lechang Xian zhi Xu Baofu deng xiu Li Nong deng zuan
  Subject: 880-06 Lechang Xian (China) -- Gazetteers; 880-05 Lechang Xian (China) -- History -- Sources
 
 
Antpac Record

22.  Li shi ming ren zhi shi ci dian Zhongguolidai renming dacidian / Zhu bian ceng jian hua, shi hui xian
  Subject: China -- History -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

23.  Manasi xian zhi Manasi xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zhu bian Wang Guangrong
  Subject: 880-05 Manas Xian (China) -- Gazetteers; Manas Xian (China) -- History
 
Antpac Record

24.  Mao Zedong da ci dian A great dictionary concerning Mao Tse-tung / [Wang Jin ... et al. zhu bian]
  Subject:
 
 
Antpac Record

25.  Panshan Xian zheng xie jiu nian shi ji xu bian: 1990-1992 / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Liaoning Sheng Panshan Xian wei yuan hui jiu nian shi ji xu bian bian zuan xiao zu bian
  Subject: 880-06 Panshan Xian (China) -- History -- Gazetteers; 880-05 Panshan Xian (China) -- Politics and government
 
Antpac Record

 
Viewing 1 to 25 of 71 results [1]  2  3   Next »Dataset last updated on Nov 23 2015 2:35PM
Searching 92,038 titles and 123,098 links