Header Image
     question mark icon

Find Online Resources


Browse by Title in Reference Resources  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » Reference Resources » Literature & Languages » East Asian » Chinese   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   Reference Resources Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 

 

Viewing 1 to 25 of 79 results [1]  2  3  4   Next »

1. Beijing tu yu ci dian Xu Shirong bian [xie]
  Subject: Mandarin dialects -- China -- Beijing -- Dictionaries
 
Antpac Record

2. Cheng yu ci hai Li Kedi zhu bian Qiao Xuemin ... [et al.] bian xie
  Subject: Chinese language -- Idioms -- Dictionaries
 
Antpac Record

3. Cheng yu dian gu ci dian Gao Chengyan bian zhu
  Subject: Chinese language -- Idioms -- Dictionaries
 
Antpac Record

4. Ci hai 1999 nian ban cai tu suo yin ben (yin xu) / [bian zuan Ci hai bian ji wei yuan hui]
  Subject: Chinese language -- Dictionaries
 
 
 
 
Antpac Record

5. Dang dai Han Ying ci dian Chinese-English dictionary of modern usage / Lin Yutang
  Subject: Chinese language -- Dictionaries -- English
 
Antpac Record

6. Dang dai Zhonghua shi ci jia da ci dian [zhu bian Lei Shutian]
  Subject: Poets, Chinese -- 20th century -- Biography -- Dictionaries
 
Antpac Record

7. Dunhuang su zi dian Huang Zheng zhu
  Subject: Chinese language -- Writing -- Dictionaries; Chinese language -- Variation -- Dictionaries
 
Antpac Record

8. Fan yi ci ying yong ci dian Fanyici yingyong cidian / Xu Anchong zhu bian [bian zhe Bai Suyun ... et. al.]
  Subject: Chinese language -- Usage; Chinese language -- Synonyms and antonyms -- Dictionaries
 
Antpac Record

9. Gu dai Han yu zi dian Zhang Shuangdi, Chen Tao zhu bian
  Subject: Chinese language -- Dictionaries
 
Antpac Record

10. Gu Han yu chang yong ci ci dian Guhanyu changyongci cidian / zhu bian Chen Tao bian zhe Chen Tao ... [et al.]
  Subject: Chinese language -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

11. Gu Han yu tong jia zi zi dian Ma Tianxiang, Xiao Jiazhi bian zhu Li Yifu jiao ding
  Subject: Chinese language -- Semantics; Chinese language -- Etymology -- Dictionaries
 
Antpac Record

12. Gu Han yu xu ci ci dian Wang Haifen ... [et al.]
  Subject: Chinese language -- Particles -- Dictionaries
 
Antpac Record

13. Gu Han yu xu ci yong fa ci dian Shanxi shi fan da xue ci dian bian xie zu
  Subject: Chinese language -- Middle Chinese, 1200-1919 -- Particles -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

14. Gu jin cheng yu da ci dian Yang Renzhi bian zhu
  Subject: Chinese language -- Terms and phrases; Chinese language -- Idioms -- Dictionaries
 
Antpac Record

15. Gu jin Han yu xu ci da ci dian zhu bian Zhang Yujin fu zhu bian Shen Xiaolong, Chen Liu, He Shuibin
  Subject: Chinese language -- Ancient Chinese, 600-1200 -- Particles -- Dictionaries; Chinese language -- Particles -- Dictionaries
 
Antpac Record

16. Gu wen guan zhi ci dian zhu bian Li Xuelin, Chi Duo
  Subject:
 
Antpac Record

17. Gu yu ci jin yong ci dian Zhou Yonghui, Xie Guangqiong zhu bian
  Subject: Chinese language -- Usage -- Dictionaries; Chinese language -- Terms and phrases
 
Antpac Record

18. Han Ying cheng yu ci dian Dictionary of Chinese idioms / Shi Zhengxin, Wang Chunjing, Zhang Jianzhong bian zhu
  Subject: Chinese language -- Dictionaries -- English; Chinese language -- Idioms; Chinese language -- Terms and phrases
 
Antpac Record

19. Han yu cheng yu fen lei ci dian zhu bian Ye Zixiong fu zhu bian Wu Derun, Qiu Xuanhuang, Zhou Zhengyi bian wei Zhou Shen ... [et al.]
  Subject: Chinese language -- Idioms -- Dictionaries
 
Antpac Record

20. Han yu da ci dian Luo Zhufeng zhu bian Han yu da ci dian bian ji wei yuan hui, Han yu da ci dian bian zuan chu bian zuan
  Subject: Chinese language -- Dictionaries
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antpac Record

21. Han yu zi yuan zi dian tu jie ben / zhu bian Xie Guanghui bian xie Xie Guanghui, Li Wenhong hui tu Chen Zheng, Chen Rong
  Subject: Chinese characters -- Dictionaries; Chinese language -- Etymology -- Dictionaries
 
Antpac Record

22. Han zi yi du zi dian zhu bian Wang Xinghan fu zhu bian Shi Ruifen zhi bi Wang Xinghan ... [deng]
  Subject: Chinese language -- Dictionaries; Chinese language -- Heteronyms -- Dictionaries
 
Antpac Record

23. Jian cheng he cheng ci dian Jianchenghe chengcidian / zhu bian Cao Jirong
  Subject: Chinese language -- Terms and phrases; Abbreviations, Chinese
 
Antpac Record

24. Jin Ping Mei zi dian = Jin ping mei zi dian Chang Hung-kuie pien chu Yan Junjie can ding
  Subject:
 
Antpac Record

25. Jin Yuan Ming Qing ci jian shang ci dian [zhi xing zhu bian Wang Bugao]
  Subject: Chinese poetry -- 960-1644 -- History and criticism -- Encyclopedias; Ci (Chinese poetry) -- History and criticism -- Encyclopedias
 
 
Antpac Record

 
Viewing 1 to 25 of 79 results [1]  2  3  4   Next »Dataset last updated on Sep 22 2014 1:28PM
Searching 83,155 titles and 112,083 links