Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in Reference Resources  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » Reference Resources » Business, Management, & Economics » Economics » Economic Theory   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   Reference Resources Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 

 

Viewing all 19 results of your selection

1.  21 shi ji Ying Han jing ji shi yong ci dian 21 shi ji Ying Han jing ji shi yong ci dian bian xie zu
  Subject: English language -- Dictionaries -- Chinese; Economics -- Dictionaries
 
Antpac Record

2.  The concise encyclopedia of economics CEE / edited by David R. Henderson
  Subject: Economics -- Encyclopedias
 
Antpac Record

3.  Dang dai xi fang jing ji ci dian Wang Shenzhi zhu bian L Baohai, Wang Dawen fu zhu bian
  Subject: Economics -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

4.  A dictionary of economics by John Black, Nigar Hashimzade and Gareth Myles
  Subject: Economics -- Dictionaries
 
Antpac Record

5.  Encyclopedia of consumer culture Dale Southerton, editor
  Subject: Consumer behavior -- Encyclopedias; Consumption (Economics) -- Encyclopedias
 
Antpac Record

6.  Encyclopedia of political economy ed. Phillip Anthony O'Hara
  Subject: Economics -- Encyclopedias
 
Antpac Record

7.  Gabler Kompakt-Lexikon Wirtschaft 4.500 Begriffe nachschlagen, verstehen, anwenden
  Subject: Economics -- Encyclopedias
 
Antpac Record

8.  Han Ying jing ji ke xue ci dian Chinese-English dictionary of economic science / Li Kairong zhu bian
  Subject: Chinese language -- Dictionaries -- English; Economics -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

9.  Han Ying jing ji shang ye wai mao ci dian A Chinese-English dictionary of economics, commerce and foreign trade / Xu Xiaofeng zhu bian Tang Baodi, Shi Hailun jiao yue
  Subject: Chinese language -- Dictionaries -- English; International trade -- Dictionaries; Commerce -- Dictionaries; Economics -- Dictionaries
 
Antpac Record

10.  Han Ying jing mao fen lei ci dian A classified Chinese-English economy and trade dictionary / zhu bian Yuan Chunming
  Subject: Chinese language -- Dictionaries -- English; English language -- Dictionaries -- Chinese; Commerce -- Dictionaries; Economics -- Dictionaries
 
Antpac Record

11.  Information, trading and stock returns lessons from dually-listed securities / K.C. Chan, Wai-Ming Fong, Ren M. Stulz
  Subject: Stocks -- Prices -- Europe -- Econometric models; Stocks -- Prices -- Japan -- Econometric models; Stocks -- Prices -- United States -- Econometric models; Stock quotations -- Effect of time and economic reactions on -- Econometric models
 
Antpac Record

12.  Jing ji xue ci dian gu wen Yuan Baohua zhu bian Zhao Yulin, Wang Huazhong fu zhu bian Wu Xianchang [and others] zhong shen zong bian Qi Xiangwu
  Subject: Economics -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

13.  Kompakt-lexikon wirtschaftstheorie: 1.800 begriffe nachschlagen, verstehen, anwenden / Springer Fachmedien Wiesbaden (Hrsg.)
  Subject: Economics -- Dictionaries
 
Antpac Record

14.  Makesi zhu yi zheng zhi jing ji xue ci dian Wang Ruhua, Zhang Xin'an zhu bian
  Subject: Marxian economics -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

15.  OECD economics glossary English-French = Glossaire de l'conomie de l'OCDE: anglais-franais
  Subject: French language -- Dictionaries -- French; Economics -- Dictionaries -- French; English language -- Dictionaries -- French; Economics -- Dictionaries
 
Antpac Record

16.  Shi jie jing ji bai ke ci dian / Li Cong zhu bian
  Subject: Economics -- Encyclopedias
 
Antpac Record

17.  Tong su jian ming jing ji xue xiao ci dian / Li Fayuan, Xu Yinsong zhu bian
  Subject: Chinese language -- Dictionaries; Economics -- Dictionaries
 
Antpac Record

18.  Transaction costs in dealer markets evidence from the London stock exchange / Peter C. Reiss, Ingrid M. Werner
  Subject: Stock quotations -- Great Britain -- Econometric models; Stock exchanges -- Great Britain -- Econometric models
 
Antpac Record

19.  Xi fang jing ji si xiang ci dian / Zhu bian Yu Junwen Fu zhu bian Zhu Tongshu, Chen Huiru
  Subject: Economics -- Dictionaries
 
Antpac Record

 

Viewing all 19 results of your selectionDataset last updated on Nov 23 2015 2:35PM
Searching 92,038 titles and 123,098 links