Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in Reference Resources  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » Reference Resources » Business, Management, & Economics » Economics » Economic Theory   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   Reference Resources Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 

 

Viewing all 13 results of your selection

1. 21 shi ji Ying Han jing ji shi yong ci dian 21 shi ji Ying Han jing ji shi yong ci dian bian xie zu
  Subject: English language -- Dictionaries -- Chinese; Economics -- Dictionaries
 
Antpac Record

2. The concise encyclopedia of economics CEE / edited by David R. Henderson
  Subject: Economics -- Encyclopedias
 
Antpac Record

3. Dang dai xi fang jing ji ci dian Wang Shenzhi zhu bian L Baohai, Wang Dawen fu zhu bian
  Subject: Economics -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

4. A dictionary of economics by John Black, Nigar Hashimzade and Gareth Myles
  Subject: Economics -- Dictionaries
 
Antpac Record

5. Encyclopedia of political economy ed. Phillip Anthony O'Hara
  Subject: Economics -- Encyclopedias
 
Antpac Record

6. Han Ying jing ji ke xue ci dian Chinese-English dictionary of economic science / Li Kairong zhu bian
  Subject: Chinese language -- Dictionaries -- English; Economics -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

7. Han Ying jing ji shang ye wai mao ci dian A Chinese-English dictionary of economics, commerce and foreign trade / Xu Xiaofeng zhu bian Tang Baodi, Shi Hailun jiao yue
  Subject: Chinese language -- Dictionaries -- English; International trade -- Dictionaries; Commerce -- Dictionaries; Economics -- Dictionaries
 
Antpac Record

8. Han Ying jing mao fen lei ci dian A classified Chinese-English economy and trade dictionary / zhu bian Yuan Chunming
  Subject: Chinese language -- Dictionaries -- English; English language -- Dictionaries -- Chinese; Commerce -- Dictionaries; Economics -- Dictionaries
 
Antpac Record

9. Information, trading and stock returns lessons from dually-listed securities / K.C. Chan, Wai-Ming Fong, Ren M. Stulz
  Subject: Stocks -- Prices -- Europe -- Econometric models; Stocks -- Prices -- Japan -- Econometric models; Stocks -- Prices -- United States -- Econometric models; Stock quotations -- Effect of time and economic reactions on -- Econometric models
 
Antpac Record

10. Jing ji xue ci dian gu wen Yuan Baohua zhu bian Zhao Yulin, Wang Huazhong fu zhu bian Wu Xianchang ... [et al.] zhong shen zong bian Qi Xiangwu
  Subject: Economics -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

11. Makesi zhu yi zheng zhi jing ji xue ci dian Wang Ruhua, Zhang Xin'an zhu bian
  Subject: Marxian economics -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

12. OECD economics glossary English-French = Glossaire de l'conomie de l'OCDE: anglais-franais
  Subject: French language -- Dictionaries -- French; Economics -- Dictionaries -- French; English language -- Dictionaries -- French; Economics -- Dictionaries
 
Antpac Record

13. Transaction costs in dealer markets evidence from the London stock exchange / Peter C. Reiss, Ingrid M. Werner
  Subject: Stock quotations -- Great Britain -- Econometric models; Stock exchanges -- Great Britain -- Econometric models
 
Antpac Record

 

Viewing all 13 results of your selectionDataset last updated on Oct 1 2014 11:22AM
Searching 77,030 titles and 104,833 links