Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in Reference Resources  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » Reference Resources » Law, Political Science, & Government » Political Science » Government (Asia)   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   Reference Resources Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 

 

Viewing all 14 results of your selection

1.  Dictionary of the modern politics of Japan J.A.A. Stockwin
  Subject: Japan -- Politics and government -- 1989- -- Dictionaries; Japan -- Politics and government -- 1945-1989 -- Dictionaries
 
Antpac Record

2.  Dictionary of the politics of the People's Republic of China ed. Colin Mackerras with Donald H. McMillen and Andrew Watson
  Subject: China -- Economic policy -- 1949- -- Dictionaries; China -- Politics and government -- 1949- -- Dictionaries
 
Antpac Record

3.  Historical dictionary of Chinese intelligence I.C. Smith, Nigel West
  Subject: Military intelligence -- China -- History -- Dictionaries; Intelligence service -- China -- History -- Dictionaries
 
Antpac Record

4.  Historical dictionary of the Chinese Communist Party Lawrence R. Sullivan
  Subject: Political parties -- China -- Dictionaries
 
Antpac Record

5.  The Oxford companion to Australian politics editors, Brian Galligan & Winsome Roberts
  Subject: Australia -- Politics and government -- Encyclopedias
 
Antpac Record

6.  Shalom, salam. English
  Subject: Palestine -- History -- Encyclopedias; Israel -- History -- Encyclopedias; Israel -- Politics and government -- Encyclopedias; Palestinian Arabs -- Politics and government -- Encyclopedias; Arab-Israeli conflict -- Encyclopedias; Jews -- Politics and gove
 
Antpac Record

7.  Zhongguo gong chan dang li shi da ci dian A dictionary of the history of the Chinese Communist Party / [zhu bian Liao Gailong]
  Subject: Communists -- China -- Biography -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

8.  Zhongguo gong chan dang li shi da ci dian she hui zhu yi shi qi / [zhu bian Liao Gailong]
  Subject: China -- Politics and government -- 1949- -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

9.  Zhongguo gu dai zheng zhi zhi du shi ci dian Zhou Fazeng, Chen Longtao, Qi Jixiang zhu bian
  Subject: China -- Politics and government -- Dictionaries
 
Antpac Record

10.  Zhongguo gu dai zhi guan da ci dian zhu bian Zhang Zhenglang
  Subject: China -- Officials and employees -- Titles -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

11.  Zhongguo li dai guan zhi da ci dian ming yu zhu bian Zhang Zhenglang zhu bian L Zongli
  Subject: China -- Officials and employees -- Titles -- Dictionaries; China -- Politics and government -- Dictionaries; Titles of honor and nobility -- China -- Dictionaries
 
Antpac Record

12.  Zhongguo li dai zhi guan ci dian [Ri] Ri Zhong min zu ke xue yan jiu suo bian Xiang Yixian, Zheng Tian'gang yi Liu Jianmin jiao
  Subject: Civil service positions -- China -- History -- Dictionaries
 
Antpac Record

13.  Zhongguo li dai zhi guan ci dian He Xuzhi bian zhu
  Subject: China -- Officials and employees -- Titles -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

14.  Zhongguo zheng dang ci dian Zhong guo zheng dang ci dian / Song Chun, Zhu Jianhua zhu bian
  Subject: Political parties -- China -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

 

Viewing all 14 results of your selectionDataset last updated on Nov 23 2015 2:35PM
Searching 92,038 titles and 123,098 links