Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in Reference Resources  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » Reference Resources » Law, Political Science, & Government » Political Science » Public Finance   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   Reference Resources Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 

 

Viewing all 3 results of your selection

1.  State budget offices [web site]
  Subject: State governments -- Officials and employees -- Directories; Budget -- United States -- States -- Directories
 
Antpac Record

2.  Zhongguo da bai ke quan shu. Cai zheng, shui shou, jin rong, jia ge [zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui Cai zheng shui shou jin rong jia ge bian ji wei yuan hui, zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian ji bu bian]
  Subject: Prices; Finance; Taxation -- Encyclopedias; Finance, Public -- Encyclopedias
 
Antpac Record

3.  Zhongguo shui wu da ci dian: xu bian / zhu bian Wei Shiru fu zhu bian Chen Jian'guo, Liu Bing
  Subject: Taxation -- Dictionaries -- Chinese; Tax administration and procedure -- China -- Dictionaries -- Chinese; Taxation -- China -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

 

Viewing all 3 results of your selectionDataset last updated on Jan 26 2015 1:18PM
Searching 86,299 titles and 115,754 links